Archiv rubriky: Korán

Připravil jsem pro vás následující rubriku Svatý Korán na tá téma věčného života a všeho souvisejícího

Svatý korán – Sůra 104, Pomlouvač, Al-Humaza

1. Běda každému pomlouvači, jenž na cti utrhá, 2. který bohatství hromadí a stále je počítá, 3. a že jmění jeho jej učiní nesmrtelným, se domnívá! 4. Pozor však, vždyť věru bude uvržen do Drtící! 5. Víš ty vůbec, co … Celý příspěvek

Rubriky: Korán | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatý korán – Sůra 104, Pomlouvač, Al-Humaza

Svatý korán – Sůra 103, Osud, Al-`Asr

1. Při osudu! 2. věru že člověk spěje v záhubu! 3. Kromě těch, kdož uvěřili a zbožné skutky konali a vzájemně se k pravdě a neochvějnosti nabádali.

Rubriky: Korán | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatý korán – Sůra 103, Osud, Al-`Asr

Svatý korán – Sůra 102, Rozmnožování, Al-Takáthor

1. Vy rádi v rozmnožování jmění soupeříte, 2. pokud hroby nenavštívíte. 3. Však pozor! Brzy poznáte! 4. A znovu pozor! Brzy poznáte! 5. Však pozor! Kéž zřetelným poznáním poznáte, 6. a věru oheň planoucí uzříte 7. a potom vskutku okem … Celý příspěvek

Rubriky: Korán | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatý korán – Sůra 102, Rozmnožování, Al-Takáthor

Svatý korán – Sůra 101, Roztříštění, Al-Qari`a

1. Roztříštění! 2. Co je to roztříštění? 3. Víš ty vůbec, co je to roztříštěni? 4. V ten den budou lidé jak můry rozptýlené 5. a hory podobat se budou rozcupované vlně. 6. Tehdy ten, jehož skutků váha bude těžká, … Celý příspěvek

Rubriky: Korán | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatý korán – Sůra 101, Roztříštění, Al-Qari`a

Svatý korán – Sůra 100, Pádící, Al-`Ádiját

1. Při pádících, odfrkujících, 2. jiskry vykřesávajících, 3. za jitra se vynořujících, 4. oblaka prachu v něm zviřujících 5. a do středu tlupy vtrhujících! 6. Vůči svému Pánu člověk vskutku nevděčný je, 7. a dokonce sám to dosvědčuje. 8. Horlivý … Celý příspěvek

Rubriky: Korán | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatý korán – Sůra 100, Pádící, Al-`Ádiját

Svatý korán – Sůra 99, Zemětřesení, Al-Zalzala

1. Až se země bude otřásat svým zemětřesením, 2. až země svá břemena vyvrhne, 3. člověk se zeptá: „Co se s ní děje?“ 4. V ten den bude země vyprávět své děje 5. podle toho, jak jí to Pán tvůj … Celý příspěvek

Rubriky: Korán | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatý korán – Sůra 99, Zemětřesení, Al-Zalzala

Svatý korán – Sůra 98, Jasný důkaz, Al-Bajjina

1. Ti, kdož z vlastníků Písma a z modloslužebníků jsou nevěřícími, se nezačali uvolňovat, pokud k nim nepřišel důkaz jasný, 2. posel od Boha, jenž přednášel jim listy očištěné, 3. obsahující Písmo nezměnitelné. 4. A nerozdělili se ti, jimž bylo … Celý příspěvek

Rubriky: Korán | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatý korán – Sůra 98, Jasný důkaz, Al-Bajjina

Svatý korán – Sůra 97, Úradek, Al-Qadar

1. Vskutku jsme jej seslali v noci Úradku. 2. Víš ty vůbec, co je to noc Úradku? 3. Noc Úradku než tisíc měsíců je lepší, 4. v ní podle Pána svého dovolení andělé a duch sestupují kvůli každému zjevení. 5. … Celý příspěvek

Rubriky: Korán | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatý korán – Sůra 97, Úradek, Al-Qadar

Svatý korán – Sůra 96, Kapka přilnavá, Al-`Alaq

1. Přednášej ve jménu Pána svého, který stvořil, 2. člověka z kapky přilnavé stvořil! 3. Přednášej, vždyť Pán tvůj je nadmíru štědrý, 4. ten, jenž naučil perem, 5. naučil člověka, co ještě neznal. 6. Však pozor, člověk vzpurným se stává, … Celý příspěvek

Rubriky: Korán | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatý korán – Sůra 96, Kapka přilnavá, Al-`Alaq

Svatý korán – Sůra 95, Fikovník, At-Tín

1. Při hoře Fíkovníku a hoře Stromu olivového, 2. při hoře Sinaji, 3. při tomto bezpečném území! 4. Stvořili jsme věru člověka v postavě nejkrásnější 5. a pak jsme jej svrhli tam, kde z bídných jsou nejbídnější, 6. kromě těch, … Celý příspěvek

Rubriky: Korán | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatý korán – Sůra 95, Fikovník, At-Tín