Bible kralická: Žalm 126


1. Píseň stupňů. Když zase vedl Hospodin zajaté Sionské, zdálo se nám
to jako ve snách.
2. Tehdážť byla plná radosti ústa naše, a jazyk náš plésání; tehdáž
pravili mezi národy: Veliké věci s nimi učinil Hospodin.
3. Učinilť jest s námi veliké věci Hospodin, a protož veselili jsme
se.
4. Uvediž zase, ó Hospodine, zajaté naše, tak jako potoky na vyprahlou
krajinu.
5. Ti, kteříž se slzami rozsívali, s prozpěvováním žíti budou.
6. Sem i tam chodící lid s pláčem rozsívá drahé símě, ale potom
přijda, s plésáním snášeti bude snopy své.


Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.