Bible kralická: Žalm 134


1. Píseň stupňů. Ej nuž dobrořečte Hospodinu všickni služebníci
Hospodinovi, kteříž stáváte v domě Hospodinově každé noci.
2. Pozdvihujte rukou svých k svatyni, a dobrořečte Hospodinu,
říkajíce:
3. Požehnejž tobě Hospodin z Siona, kterýž učinil nebe i zemi.


Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.