Bible kralická: Žalm 136


1. Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý, nebo věčné jest milosrdenství
jeho.
2. Oslavujte Boha bohů, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
3. Oslavujte Pána pánů, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
4. Toho, kterýž sám činí divy veliké, nebo jest věčné milosrdenství
jeho.
5. Kterýž učinil nebesa moudře, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
6. Kterýž roztáhl zemi na vodách, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
7. Kterýž učinil světla veliká, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
8. Slunce, aby panovalo ve dne, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
9. Měsíc a hvězdy, aby panovaly v noci, nebo jest věčné milosrdenství
jeho.
10. Kterýž ranil Egyptské v prvorozených jejich, nebo jest věčné
milosrdenství jeho.
11. A vyvedl Izraele z prostředku jejich, nebo jest věčné
milosrdenství jeho.
12. V ruce silné a v rameni vztaženém, nebo jest věčné milosrdenství
jeho.
13. Kterýž rozdělil moře Rudé na díly, nebo jest věčné milosrdenství
jeho.
14. A převedl Izraele prostředkem jeho, nebo jest věčné milosrdenství
jeho.
15. A uvrhl Faraona s vojskem jeho do moře Rudého, nebo jest věčné
milosrdenství jeho.
16. Kterýž vedl lid svůj přes poušť, nebo jest věčné milosrdenství
jeho.
17. Kterýž pobil krále veliké, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
18. A zbil krále znamenité, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
19. Seona krále Amorejského, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
20. Též Oga krále Bázan, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
21. A dal zemi jejich v dědictví, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
22. V dědictví Izraelovi, služebníku svému, nebo jest věčné
milosrdenství jeho.
23. Kterýž v snížení našem pamatuje na nás, nebo jest věčné
milosrdenství jeho.
24. A vytrhl nás z nepřátel našich, nebo jest věčné milosrdenství


Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.