Úvod věčný život, život, život po životě

Od útlého věku se věnuji problematice věčného života, pro založení těchto stránek a napsání několika knih jsem se rozhodl již v sedmi letech a během studie bible i jiné náboženské literatury.

Nutno podotknout, že jsem nemocný, mám paranoidní schizofrenii a proto se většina příspěvků odlišuje od normálu což pro nezasvěceného může být komplikované a těžko pochopitelné. Na druhou stranu všem schizofrenikům může být přínosné. Našel jsem cestu páně, která mi mou nemoc zjednodušila a téměř odstranila. A proto jí také sdílím.Co se zprvu může zdát býti složité je vlastně úplně triviální.

Během mé zahraniční cesty v roce 2009, která mi byla zdrojem mého duchovního prozření, jsem sesbíral spoustu informací ve věci víry, které s Vámi touto formou sdílím.

Zažil jsem a viděl již mnoho zázraků, k mnohým jsem se přičinil sám, jiné byli dílem mých bližních.

Nejednalo se o přeludy nebo halucinace, jak by se někteří malověrní mohli domnívat, nýbrž o skutečné zázraky milosrdenství, uzdravení, odpuštění a darů.

Zažil jsem rovněž projevy božího soudu, podobenství a různá vyobrazení skutečnosti ve formě skutků matky přírody.

Knihy, které jsem pro vás připravil, obsahují spoustu informací o věčném životě, které jsem dohledal nebo získal osobní zkušeností, zažil jsem smrt.

Věčný život, existuje, ať již věříte či nikoliv, problém neuvěření v něj, spočívá mnohdy v porušování pravidel, již jsou v souladu s ním.

Porušení pravidel věčného života je čirým peklem, ztrátou podílu na věčném životě a přetrženou nití osudu. Blahoslaveni budiž, ti kteřís uvěřily, aniž by uviděli.

Začátkem onoho problému pekla je vždy chtíč, chtíč vědět ono pomyslné Jablko, kterým byli Adam a Eva vyhnáni z ráje. Dokud nevěděli, nebylo jejich srdce pokoušeno.

Pokračováním, je pak pomsta, hněv a neschopnost odpouštět si ať již podvědomě či vědomě. V pomstě, hněvu či ze závisti si lidé kradou podíl na věčném životě, proto mlčeti zlato mluviti stříbro.

Věčný život je cestou spravedlivých, je cestou osudu jenž si určujeme sami svou svobodnou volbou, cestou odpuštění, lásky, harmonie, pokory k pravdě, víře a pravidlům.

Kdo druhým krade podíl na věčném životě, sám o svůj přichází neb propadl peklu jehož existence je zdůvodněna nepochopením otázky kdo, je já.

Věčný život byl dán všemu, zvířatům, lidem i rostlinám, ať již jste křesťan, pravoslavný, muslim, buddhista, hinduista, jiného vyznání či bez vyznání. Vzdejte se nadobro pekla, odpusťte si pomsty i v srdci a žijte věčný život.

Bůh je prostý, proto každý kdo ani v srdci nezhřešil, jistě podílu na věčném životě dosáhl a tak věčný život žije. Pravým účelem víry je aby nás vedla správnou cestou byť bychom dosáhli podílu na věčném životě a žily spokojený a plnohodnotný život, ctí a vede lid i tvorstvo k spravedlnosti a mnohým jiným ctnostem, neb srdce věřících po nich touží. Proto onen usilovný boj o nalezení pravé víry.

Každá víra je cesta k bohu, stejně tak jako všechny cesty vedou do Říma. Čím se jednotlivé víry odlišují od sebe, když pomineme historii, je úhel pohledu kterým na otázky mezi nebem a zemí pohlížejí.

Motivací pro co největší množství náboženství a vír je obsažení co nejširšího a nejpřesnějšího popisu a tím dosáhnutí všech možností jak nepochybit, byť bychom nebyli v možnostech omezeni.

Každá víra nás učí něco, bůh však věří všemu, neb on je v nás a my jsme v něm. Víra v jednoho boha, předcházela vírou v mnohobožství, která byla později upravena do formy jednoho boha a božích pomocníků jako jsou apoštolové, svatí, andělé, proroci a jiní.

Tito pomocníci nás svým vzorným a příkladným životem vedou na správnou cestu a napřimují tak naše stezky skrze boha a víru v něj. Jejich následování, neznamená slepé zavěšení se a opakovaní krok po kroku, nýbrž následování ve věci víry neb volba je jednou z nevyčíslitelných hodnot.

Autor těchto stránek, se nehlásí k žádným náboženským skupinám, jako jsou New Age a jiné, i když, v mnohých názorech a postojích k nim drží své sympatie. Rovněž není členem žádné sekty nebo náboženské organizace a není rasista, i když se osobně cítí být sám sebou, potomek těch, kteří zde žili a žijí dál, před tím než si začali lidi vymýšlet.

Nepožaduji, nechci po nikom aby mě následoval jen dávám co vím, aby NIC co se týče věčného života nebylo zapomenuto, zda mne budete ve víře následovat už záleží na vás, nechci aby se mi někdo klaněl, nechci aby někdo mým jménem nebo čímkoliv jménem, porušoval Desatero 1., 2., 3., Mluvte ke mě a já budu mluvit k vám, buďte ke mně tak přímí a tak čestní jak jsem, čestný já k Vám a pravda a láska, vždy zvítězí, nad lží a nenávistí.

Proroctví o konci, poslední soud, citace Korán i Bible
Matouš 24,16 – „Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“ Pokračování…