Šarlatáni

Za třicet stříbrňáků si na vás ušijí svou lest. Za třicet kaček si pro Vás připraví osud, kdy vy budete na smrt nemocní a oni dostanou svých třicet korun za domnělou slávu a lež ve které vám rádo by přejí uzdravení ale peníze za tvou bezmoc chtějí, jako odměnu jejichž motivací je pomsta za otroctví doktorů v dávnověku. Žádali spravedlnost ale o právu nechtěli slyšet. Než jsem je potkal byl jsem zdravý a každý mi dobro přál až jsem je potkal zlo mi přáli a na mé mne nemoc si s pohledem na obrázky představovali, že jsou mocní a já bezmocný a proto prý jím musím věřit. Neuvěřil jsem a jsem zdráv dost daleko od zla, kterému oni chtějí věřit na mě. Ještě se tomu smějí, že prý z něj uděláme objeď na pranýři jménem vědy těch, jenž přísahali věrnost a mlčenlivost o zlu, které je živí. Takové bude nyní jejich právo, peklo jim bude jejich snem a sen jim bude životem, neb vše co si chtěli ti dát, jim bude dáno napořád. Jejich zlo se vypaří jak pára nad hrncem a jedině pravda a láska smí opustit tento sen. Tak skončili, šarlatáni. Že prý pokud neuvěřím uvrhnou do pekla mé bližní a ty co miluji já jim nato odvětil, podle tvé víry se ti staň. Měl jsi být méně zlý, jsi to ty změnil jsi osud poslední. K sobě jsi pravdu nechtěl pustit a s pacienty si prosazoval svou spravedlnost s bezprávím a přáním na mě chytře vymyšlenou nemoc za třicet stříbrných, které jsem ti dal zlo jsi mi přál, tak si je nech, já když dávám nic nechci. Mluvit s tvým jménem chtěl ale věří, že já jsem nemocen, umlčel jsem jejich pravdu, zavřel jsem ústa před jejich s myšlenkami, nepoklonil se před jejich pravdou a nepokradl, i přes to oni stále žijí si svůj sen, kdy každý kdo platí je nemocen. Tam kde kněz má svou obhájenou pozici tlačí oni svůj sen, že prý tyhle věci mezi nebem a zemí měl bys řešit s doktorem. Že řešit s doktorem je lež, neb oni s vámi řeší nemoc a vy s nimi soucit už vám o smlouvě neřekli a tiše je v kapse prachy hřejí, to je to co je těší, že prý já jsem chytřejší, přec přísahali před cizím bohem, že mlčeti lepší je i za hrobem. Sklonili hlavu už tenkrát, kdy podepsali diplom s nimi, krví neviňátek rudou a skloní jí zas. Říkám zpříma upalte je, šarlatány. V plamenech už jim změří co připsali si do smlouvy, co připsali si za peníze a s kým si čemu věří. Přec jsi li bez viny, oheň se tě nedotkne, tak nač ten strach peklo nevinnému neublíží.

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.