Bible kralická: Luk. 13,24 Mat. 4,17 Mat. 7,13-14 1.Tim. 6,12 Jan 10,9 Mt 19,24 Mk 10,25 Luk 18,25

„Snažte se vejít úzkými dveřmi“ Luk. 13,24.
„Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské“ Mat. 4,17. „Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá“ Mat. 7,13-14.
„Chop se věčného života, k němuž jsi také povolán“ 1.Tim. 6,12.

„Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.“ Jan 10,9; Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království Mt 19,24; Mk 10,25; Luk 18,25

Zdroj: Bible kralická

Následující úryvky nás varují před velikostí pokušení cesty zla a vybízejí k cestě života, jenž je cestou spravedlivých.
Kde cestou zla je cestou hry na bohy a cestou spravedlivých je cestou věčného života.
Neprošel nebeskou branou nikdo kdo více nežli 3x pohrdal darem odpuštění.
V Jan 10,9 nás nevybízí aby jsme slepě kráčeli jeho stezkou, neb ta již je jeho a spravedliví přec nepokradou,
nýbrž a protože vybízí nás abychom jej následovali ve věci víry a nesešli tak na scestí zla. Vybízí nás abychom šli na pastvu
na které nalézá se právě ten náš podíl věčného života.
Neb vše co propadlo hříchu v pekle je zatraceno navěky, proto co bylo pokradeno již není nikomu podílem na věčném životě.
Nechtějme proto požívat plodů zla ze stromu poznání, vynechme pohár zla a pijme z poháru dobra byť bychom vešli na věčný život.
Vždyť brána jest stále otevřena.

Příspěvek byl publikován v rubrice Komentované citace ze svatých knih. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.