O ubohosti člověka, jenž propadl pokušení pekla

Z díla Satanská Bible, Anton La Vey, 1969
Kniha satanova II

1. Popatřte na krucifix, (lat. = to, co je upevněno na kříži, tj. spodobnění Krista, pozn. překl.) co symbolizuje? Ztělesnění ubohosti a neschopnosti, visící na kříži.
2. Zkoumám vše a pochybuji o všem. Stojím před rozpadávajícími se přikrášlenými fasádami vašich nejnadutějších morálních dogmat a napíšu na ně písmem spalujícího pohrdání a výsměchu: Hle! Toť vše jen podvod a klam!
3. Shromážděte se kol mne, Ó vy, kteří vzdorujete smrti, a Zem sama bude navždy vaše, abyste
ji měli v držení.

Abychom správně pochopily tato tvrzení, musíme si uvědomit, že Ježíš na kříži pouze ukazoval obraz člověka skrze osud, který mu ve své hře přisuzovali lidé, onen krucifix je tedy psychologickým zrcadlem tehdejší a budoucí doby. Toť odpověď na otázku „co symbolizuje?“

Lidé s oblibou vyšší moci a bytostem přisuzují své ubohé vlastnosti, aby tak vyvýšili člověka nad Boha živého.

Ano, krucifix je ztělesněním ubohosti, ale ubohosti člověka jenž propadl pokušení pekla, jak mrzký a prolhaný je.

Lid raději svého židovského krále na kříž poslal než aby bojoval se zlem ve svém vlastním srdci, přec čert bojí se ran stejně jako kříže.

Za tuto čistou pravdu, byl Ježíš vyvýšen.

Příspěvek byl publikován v rubrice Komentované citace ze svatých knih. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.