Soubor svatého písma ze světa Animismu

Animismus je prapůvodní a půvabné náboženství, které se vyskytovalo a stále existuje na všech kontinentech světa, různých kultůr, kmenů a všude tam kde pocítili přítomnost nesmrtelné duše. Proto ikdyž se většina informací a vědění nedochovala v písemné podobě máme alespoň k dispozici obrázky artefaktů a občasný soubor informací ze kterých vycházela lisdská rčení. Potřeba animismu tedy, potvrzení existence nesmrtelné duše vznikala s rozvojem čichu a postupným poznáváním smyslů a vjemů v Animalismu. Jeho pozdějśí rozvoj v souvislosti s respektem a úctou k poznání zvířecích druhů jako vzorů, jenž se stali pro své vyjímečné vlastnosti úctihodným božstvem, které se následovalo pro převzetí pozitivních vlastností jejich umu.