Archiv rubriky: Bhagavadgíta

Bhagavadgíta

Bhagavadgíta – zpěv osumnáctý, Cesta odříkání

Z díla BHAGAVADGÍTA   neboli ZPĚV VZNEŠENÉHO Přeložil Rudolf Janíček, 1989 1. Nyní promluvil Ardžuna: „Dlouhovlasý Kršno, hubiteli nepřátel, rád bych se poučil o tajemství, i o tom, co je zřeknutí!“ 2. A Kršna odpověděl: „Zřeknutí – odvrat od světa, znamená zanechat … Celý příspěvek

Rubriky: Bhagavadgíta | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bhagavadgíta – zpěv osumnáctý, Cesta odříkání

Bhagavadgíta – zpěv sedmnáctý, Cesta trojí lidské přirozenosti

Z díla BHAGAVADGÍTA   neboli ZPĚV VZNEŠENÉHO Přeložil Rudolf Janíček, 1989 1. Nyní se tázal Ardžuna: „Kam dospívají, Kršno, ti, kdož nedbají přikázání Písem, ale naplněni vírou, konají oběti podle vlastních představ? Dostanou se pod vládu Čistoty, Činorodosti nebo Temnoty?“ 2. Kršna … Celý příspěvek

Rubriky: Bhagavadgíta | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bhagavadgíta – zpěv sedmnáctý, Cesta trojí lidské přirozenosti

Bhagavadgíta – zpěv šestnáctý, Cesta sil božských a démonských

Z díla BHAGAVADGÍTA   neboli ZPĚV VZNEŠENÉHO Přeložil Rudolf Janíček, 1989 1. Opět promluvil Vznešený: „Neohroženost, čistota srdce, vytrvalost ve cvičení a vědění, velkodušnost a dokonalá vláda nad smysly, oddanost, čtení svatých písem a sebekázeň, 2. trpělivost, pravdivost, jasný klid, sebezapření, mírumilovnost, … Celý příspěvek

Rubriky: Bhagavadgíta | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bhagavadgíta – zpěv šestnáctý, Cesta sil božských a démonských

Bhagavadgíta – zpěv patnáctý, Cesta moudrosti

Z díla BHAGAVADGÍTA   neboli ZPĚV VZNEŠENÉHO Přeložil Rudolf Janíček, 1989 1. Kršna pravil: „Život je věčný fíkovník, jenž má kořeny nahoře v nebi a větve dole u země. Posvátné chvalozpěvy jsou jeho listy. Kdo zná tento strom, je znalcem véd. 2. … Celý příspěvek

Rubriky: Bhagavadgíta | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bhagavadgíta – zpěv patnáctý, Cesta moudrosti

Bhagavadgíta – zpěv čtrnáctý, Cesta sil přírody

Z díla BHAGAVADGÍTA   neboli ZPĚV VZNEŠENÉHO Přeložil Rudolf Janíček, 1989 1. Vznešený se opět ujal slova: „Zjevím ti teď vědění všech vědění, jež mnohé světce odměnilo po pozemském životě Nejvyšší Dokonalostí. 2. Protože si osvojili toto vědění, nevracejí se zpět do … Celý příspěvek

Rubriky: Bhagavadgíta | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bhagavadgíta – zpěv čtrnáctý, Cesta sil přírody

Bhagavadgíta – zpěv třináctý, Cesta rozlyšování

Z díla BHAGAVADGÍTA   neboli ZPĚV VZNEŠENÉHO Přeložil Rudolf Janíček, 1989 1. Ardžuna prosil Kršnu: „Ó, Vznešený, pouč mě o duchu a o přírodě a také o tom, čemu se říká pole a kdo je ten, jenž na něm sklízí!“ Kršna odpověděl: … Celý příspěvek

Rubriky: Bhagavadgíta | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bhagavadgíta – zpěv třináctý, Cesta rozlyšování

Bhagavadgíta – zpěv dvanáctý, Cesta lásky a oddanosti

Z díla BHAGAVADGÍTA   neboli ZPĚV VZNEŠENÉHO Přeložil Rudolf Janíček, 1989 1. Ardžuna se opět tázal Vznešeného: „Kteří lidé jsou pokročilejší v poznávání Boha – ti, kdož Tě neustále uctívají jako projeveného Boha, nebo ti, kdož hledají neosobní projevené božství?“ 2. Vznešený … Celý příspěvek

Rubriky: Bhagavadgíta | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bhagavadgíta – zpěv dvanáctý, Cesta lásky a oddanosti

Bhagavadgíta – zpěv jedenáctý, Cesta zjevení

Z díla BHAGAVADGÍTA   neboli ZPĚV VZNEŠENÉHO Přeložil Rudolf Janíček, 1989 1. Teď promluvil Ardžuna: „Toto hluboké a tajné poznání, které jsi mi odhalil, rozptyluje mou temnou nevědomost. 2. Ó, vládče s lotosovýma očima, tisícerými jazyky jsi mi odpověděl o vzniku a … Celý příspěvek

Rubriky: Bhagavadgíta | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bhagavadgíta – zpěv jedenáctý, Cesta zjevení

Bhagavadgíta – zpěv desátý, Cesta zvěstování

Z díla BHAGAVADGÍTA   neboli ZPĚV VZNEŠENÉHO Přeložil Rudolf Janíček, 1989 1. Kršna pokračoval: „Ó, mocný Ardžuno, vyslechni opět Má nejjasnější slova, neboť přeji blaho Tobě, který v nich nacházíš zalíbení! 2. Ani zástupy nebeské, ani velcí věštci, neznají Můj původ a … Celý příspěvek

Rubriky: Bhagavadgíta | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bhagavadgíta – zpěv desátý, Cesta zvěstování

Bhagavadgíta – zpěv devátý, Cesta královského učení

Z díla BHAGAVADGÍTA   neboli ZPĚV VZNEŠENÉHO Přeložil Rudolf Janíček, 1989 1. Kršna opět promluvil: „Tobě, jenž kladeš zkoumavé otázky, odhalím teď nejhlubší poznání získané rozjímáním, a porozumíš-li mu, vysvobodíš svou duši ze strastí hmotného bytí. 2. Toto vědění je králem všech … Celý příspěvek

Rubriky: Bhagavadgíta | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bhagavadgíta – zpěv devátý, Cesta královského učení