Archiv rubriky: Korán

Připravil jsem pro vás následující rubriku Svatý Korán na tá téma věčného života a všeho souvisejícího

Svatý korán – Sůra 114, Lidé, An-Nás

1. Rci: „Utíkám se v ochranu Pána lidí, 2. vládce lidí, 3. Boha lidí, 4. před zlem našeptavače pokradmého, 5. jenž našeptává do hrudi lidí, 6. ať již je z džinů či z lidí!“

Rubriky: Korán | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatý korán – Sůra 114, Lidé, An-Nás

Svatý korán – Sůra 113, Záře jitřní, Al-Falak

1. Rci: „Utíkám se v ochranu Pána záře jitřní 2. před zlem Jeho stvoření, 3. před zlem temnoty, když se šíří, 4. před zlem žen, jež do uzlů prskají, 5. před zlem závistníka, když závidí!“

Rubriky: Korán | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatý korán – Sůra 113, Záře jitřní, Al-Falak

Svatý korán – Sůra 112, Upřímnost víry, Al-Ichlás

1. Rci: „On Bůh je jedinečný, 2. Bůh sám o sobě věčný. 3. Neplodil a nebyl zplozen 4. a není nikoho, kdo je mu roven.“

Rubriky: Korán | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatý korán – Sůra 112, Upřímnost víry, Al-Ichlás

Svatý korán – Sůra 111, Palmová vlákna, Al-Masad

1. Zhyňte obě ruce Abú Lahaba, a zhynul již i on! 2. A nebylo mu k ničemu jmění jeho ani to, co si vysloužil, 3. však hořet bude v ohni plném plamenů on 4. i žena jeho, jež dříví palivové … Celý příspěvek

Rubriky: Korán | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatý korán – Sůra 111, Palmová vlákna, Al-Masad

Svatý korán – Sůra 110, Vítězná pomoc, An-Nasr

1. Až vítězná pomoc Boží přijde, až spěch se dostaví 2. a uvidíš lidi vstupovat houfně v náboženství Boží, 3. pak oslavuj chválou Pána svého a pros jej o odpuštění, vždyť On věru ke kajícníku je milostivý!

Rubriky: Korán | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatý korán – Sůra 110, Vítězná pomoc, An-Nasr

Svatý korán – Sůra 109, Nevěřící, Al-Káfirún

1. Rci: „Nevěřící! 2. Já nebudu uctívat to, co vy uctíváte, 3. a vy nejste ctitelé toho, co já uctívám, 4. a já nejsem ctitelem toho, co vy jste uctívali, 5. a vy neuctíváte to, co já uctívám. 6. Vy … Celý příspěvek

Rubriky: Korán | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatý korán – Sůra 109, Nevěřící, Al-Káfirún

Svatý korán – Sůra 108, Hojnost, Al-Kawthar

1. Hojnosti, dali jsme ti věru plnou míru, 2. modli se proto k svému Pánu a přinášej mu obětinu! 3. Vždyť ten, jenž nenávidí tě, bez mužských potomků je věru!

Rubriky: Korán | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatý korán – Sůra 108, Hojnost, Al-Kawthar

Svatý korán – Sůra 107, Podpora, Al-Má`ún

1. Co soudíš o tom, jenž nazývá náboženství lží? 2. To je ten, jenž sirotka odhání 3. a k nakrmení chudáka nepobízí. 4. Běda těm, kdož při modlení 5. o modlitbu svou se nestarají, 6. kteří chtějí být jen viděni … Celý příspěvek

Rubriky: Korán | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatý korán – Sůra 107, Podpora, Al-Má`ún

Svatý korán – Sůra 106, Kurajšovci, Qurajš

1. Pro soudržnost Kurajšovců, 2. pro soudržnost jejich, když připravuji zimní a letní karavanu, 3. nechť slouží chrámu tohoto Pánu, 4. jenž nasytil je a ochránil před hladem 5. a zabezpečil je před strachem!

Rubriky: Korán | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatý korán – Sůra 106, Kurajšovci, Qurajš

Svatý korán – Sůra 105, Slon, Al-Fíl

1. Neviděls, jak naložil Pán tvůj s lidmi slona? 2. Což neobrátil úklad jejich ve zmatky 3. a neposlal na ně v hejnech ptáky, 4. kteří po nich vrhali oblázky z hlíny pálené, 5. a učinil, že podobnými byli slámě … Celý příspěvek

Rubriky: Korán | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svatý korán – Sůra 105, Slon, Al-Fíl