Archiv rubriky: 1. Janova

Bible kralická, nový zákon, kniha 1. Janova

Bible kralická: 1. Janova, 5. kapitola

1. Každý, kdož věří, že Ježíš jest Kristus, z Boha se narodil; a každý, kdož miluje toho, kterýž zplodil, milujeť i toho, kterýž zplozen jest z něho. 2. Po tomť poznáváme, že milujeme syny Boží, když Boha milujeme, a přikázaní … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Janova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Janova, 5. kapitola

Bible kralická: 1. Janova, 4. kapitola

1. Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět. 2. Po tomto znejte Ducha Božího: Všeliký duch, kterýž vyznává Jezukrista v těle přišlého, z Boha jest. 3. Ale všeliký duch, … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Janova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Janova, 4. kapitola

Bible kralická: 1. Janova, 3. kapitola

1. Pohleďte, jakou lásku dal nám Otec, totiž abychom synové Boží slouli. Protoť svět nezná nás, že jeho nezná. 2. Nejmilejší, nyní synové Boží jsme, ale ještěť se neokázalo, co budeme. Vímeť pak, že když se okáže, podobni jemu budeme; … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Janova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Janova, 3. kapitola

Bible kralická: 1. Janova, 2. kapitola

1. Synáčkové moji, totoť vám píši, abyste nehřešili. Pakliť by kdo zhřešil, přímluvci máme u Otce, Ježíše Krista spravedlivého. 2. A onť jest obět slitování za hříchy naše, a netoliko za naše, ale i za všeho světa. 3. A po … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Janova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Janova, 2. kapitola

Bible kralická: 1. Janova, 1. kapitola

1. Což bylo od počátku, což jsme slýchali, co jsme očima svýma viděli, a co jsme pilně spatřili, a čeho se ruce naše dotýkaly, o slovu života, 2. (Nebo ten život zjeven jest, a my jsme viděli, a svědčíme, i … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Janova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Janova, 1. kapitola