Archiv rubriky: 1. Korintským

Bible kralická, nový zákon, kniha 1. Korintským

Bible kralická: 1. Korintským, 16. kapitola

1. O zbírce pak na svaté, jakž jsem nařídil v církvích Galatských, tak i vy čiňte. 2. V každou neděli jeden každý z vás sám u sebe slož, schovaje podlé možnosti, aby ne tehdáž, když bych přišel, zbírky se dály. … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Korintským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Korintským, 16. kapitola

Bible kralická: 1. Korintským, 15. kapitola

1. Připomínámť pak vám, bratří, evangelium, kteréž jsem zvěstoval vám, kteréž jste i přijali, v němž i stojíte, 2. Skrze kteréž, (jestliže, kterak jsem vám kázal, v paměti máte), i spasení béřete, leč byste na darmo uvěřili. 3. Vydal jsem … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Korintským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Korintským, 15. kapitola

Bible kralická: 1. Korintským, 14. kapitola

1. Stůjtež o lásku, horlivě žádejte duchovních věcí, nejvíce však, abyste prorokovali. 2. Nebo ten, kdož mluví cizím jazykem, ne lidem mluví, ale Bohu; nebo žádný neposlouchá, ale duchem vypravuje tajemství. 3. Kdož pak prorokuje, lidem mluví vzdělání, i napomínání, … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Korintským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Korintským, 14. kapitola

Bible kralická: 1. Korintským, 13. kapitola

1. Bych jazyky lidskými mluvil i andělskými, a lásky kdybych neměl, učiněn jsem měd zvučící aneb zvonec znějící. 2. A bychť měl proroctví, a povědom byl všelikého tajemství i všelikého umění, a kdybych měl tak velikou víru, že bych hory … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Korintským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Korintským, 13. kapitola

Bible kralická: 1. Korintským, 12. kapitola

1. O duchovních pak dařích, bratří, nechci, abyste nevěděli. 2. Víte, že jste byli pohané, kteříž k modlám němým, jakž jste bývali vedeni, tak jste chodili. 3. Protož známoť vám činím, že žádný v Duchu Božím mluvě, nezlořečí Ježíši, a … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Korintským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Korintským, 12. kapitola

Bible kralická: 1. Korintským, 11. kapitola

1. Následovníci moji buďte, jako i já Kristův. 2. Chválímť pak vás, bratří, že všecky věci mé v paměti máte, a jakž jsem vydal vám, ustanovení zachováváte. 3. Chciť pak, abyste věděli, že všelikého muže hlava jest Kristus, a hlava … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Korintským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Korintským, 11. kapitola

Bible kralická: 1. Korintským, 10. kapitola

1. Nechciť pak, abyste nevěděli, bratří, že otcové naši všickni pod oním oblakem byli, a všickni moře přešli, 2. A všickni v Mojžíše pokřtěni jsou v oblace a v moři, 3. A všickni týž pokrm duchovní jedli, 4. A všickni … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Korintským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Korintským, 10. kapitola

Bible kralická: 1. Korintským, 9. kapitola

1. Zdaliž nejsem apoštol? Zdaliž nejsem svobodný? Zdaliž jsem Jezukrista Pána našeho neviděl? Zdaliž vy nejste práce má v Pánu? 2. Bychť pak jiným nebyl apoštolem, tedy vám jsem; nebo pečet mého apoštolství vy jste v Pánu. 3. Odpověd má … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Korintským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Korintským, 9. kapitola

Bible kralická: 1. Korintským, 8. kapitola

1. V těch pak věcech, kteréž modlám obětovány bývají, víme, že všickni známost máme. A známost nadýmá, ale láska vzdělává. 2. Zdá-li se pak komu, že něco umí, ještě nic nepoznal, tak jakž by měl znáti. 3. Ale jestliže kdo … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Korintským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Korintským, 8. kapitola

Bible kralická: 1. Korintským, 7. kapitola

1. S strany pak toho, o čemž jste mi psali, dobréť by bylo člověku ženy se nedotýkati. 2. Ale z příčiny smilstva, jeden každý manželku svou měj, a jedna každá měj muže svého. 3. Muž k ženě povinnou přívětivost prokazuj, … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Korintským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Korintským, 7. kapitola