Archiv rubriky: 1. Petrova

Bible kralická, nový zákon, kniha 1. Petrova

Bible kralická: 1. Petrova, 5. kapitola

1. Starších, kteříž mezi vámi jsou, prosím já spolustarší, a svědek Kristových utrpení, a budoucí, kteráž zjevena bude, slávy účastník, 2. Paste stádo Boží, kteréž při vás jest, opatrujíce je, ne bezděky, ale dobrovolně, ne pro mrzký zisk, ale ochotně, … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Petrova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Petrova, 5. kapitola

Bible kralická: 1. Petrova, 4. kapitola

1. Poněvadž tedy Kristus trpěl za nás na těle, i vy také týmž myšlením odíni buďte, že ten, kdož trpěl na těle, přestal od hříchu, 2. K tomu, aby již nebyl více tělesným žádostem, ale vůli Boží v těle živ, … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Petrova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Petrova, 4. kapitola

Bible kralická: 1. Petrova, 3. kapitola

1. Též podobně i ženy buďte poddané mužům svým, aby, byť pak kteří i nevěřili slovu, skrze pobožné obcování žen bez slova získáni byli, 2. Spatřujíce v bázni svaté vaše obcování, 3. Kterýchžto ozdoba budiž ne ta zevnitřní, v zpletání … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Petrova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Petrova, 3. kapitola

Bible kralická: 1. Petrova, 2. kapitola

1. Protož složíce velikou zlost, a všelikou lest, a pokrytství, a závist, i všecka utrhání, 2. Jakožto nyní zrozená nemluvňátka, mléka beze lsti, Božího slova žádostivi buďte, abyste jím rostli, 3. Jestliže však okusili jste, kterak dobrotivý jest Pán. 4. … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Petrova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Petrova, 2. kapitola

Bible kralická: 1. Petrova, 1. kapitola

1. Petr, apoštol Ježíše Krista, příchozím rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadocii, v Azii, a v Bitynii, 2. Vyvoleným podlé předzvědění Boha Otce, v posvěcení Ducha, ku poslušenství a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a pokoj rozmnožen buď. 3. Požehnaný … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Petrova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Petrova, 1. kapitola