Archiv rubriky: 1. Tessalonicenským

Bible kralická, nový zákon, kniha 1. Tessalonicenským

Bible kralická: 1. Tessalonicenským, 5. kapitola

1. O časích pak a chvilech, bratří, nepotřebujete, aby vám psáno bylo. 2. Nebo vy sami výborně víte, že ten den Páně jako zloděj v noci, tak přijde. 3. Nebo když dějí: Pokoj a bezpečnost, tedy rychle přijde na ně … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Tessalonicenským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Tessalonicenským, 5. kapitola

Bible kralická: 1. Tessalonicenským, 4. kapitola

1. Dále pak, bratří, prosíme vás, a napomínáme v Pánu Ježíši, jakož jste přijali od nás, kterak byste měli choditi, a líbiti se Bohu, v tom abyste se rozhojnili více. 2. Víte zajisté, jaká přikázaní vydali jsme vám skrze Pána … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Tessalonicenským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Tessalonicenským, 4. kapitola

Bible kralická: 1. Tessalonicenským, 3. kapitola

1. Protož nemohše se déle zdržeti, za nejlepší se nám vidělo, abychom v Atenách pozůstali my sami. 2. A poslali jsme Timotea, bratra svého, a služebníka Božího, a pomocníka svého v evangelium Kristovu, aby potvrdil vás, a napomenul k tomu, … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Tessalonicenským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Tessalonicenským, 3. kapitola

Bible kralická: 1. Tessalonicenským, 2. kapitola

1. Nebo vy sami víte, bratří, že příchod náš k vám nebyl daremný. 2. Ale i prvé trpěvše, i pohanění snáševše, (jakož víte), v městě Filippis, osvobodili jsme se v Bohu svém mluviti vám směle evangelium Boží s mnohými odpory. … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Tessalonicenským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Tessalonicenským, 2. kapitola

Bible kralická: 1. Tessalonicenským, 1. kapitola

1. Pavel a Silván a Timoteus církvi Tessalonicenských v Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista. 2. Díky činíme Bohu vždycky ze všech vás, zmínku činíce o vás na modlitbách … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Tessalonicenským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Tessalonicenským, 1. kapitola