Archiv rubriky: 1. Timoteovi

Bible kralická, nový zákon, kniha 1. Timoteovi

Bible kralická: 1. Timoteovi, 6. kapitola

1. Kteřížkoli pod jhem jsou služebníci, ať mají pány své za hodné vší poctivosti, aby jméno Boží a učení nebylo rouháno. 2. Kteříž pak mají pány věřící, nechažť jich sobě nezlehčují, proto že jsou bratřími, ale tím raději slouží, proto … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Timoteovi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Timoteovi, 6. kapitola

Bible kralická: 1. Timoteovi, 5. kapitola

1. Staršího netresci, ale napomínej jako otce, mladších jako bratří, 2. Starých žen jako matek, mladic jako sestr, ve vší čistotě. 3. Vdovy měj v poctivosti, kteréž pravé vdovy jsou. 4. Pakli která vdova dítky neb vnuky má, nechažť se … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Timoteovi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Timoteovi, 5. kapitola

Bible kralická: 1. Timoteovi, 4. kapitola

1. Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských, 2. V pokrytctví lež mluvících, a cejchované majících svědomí své, 3. Zbraňujících ženiti se, přikazujících zdržovati se od pokrmů, kteréž … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Timoteovi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Timoteovi, 4. kapitola

Bible kralická: 1. Timoteovi, 3. kapitola

1. Věrnáť jest řeč, žádá-li kdo biskupství, žeť výborné práce žádá. 2. Ale musíť biskup býti bez úhony, jedné manželky muž, bedlivý, středmý, vážný, k hostem přívětivý, způsobný k učení, 3. Ne piján vína, ne bitec, ani mrzského zisku žádostivý, … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Timoteovi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Timoteovi, 3. kapitola

Bible kralická: 1. Timoteovi, 2. kapitola

1. Napomínámť pak, aby přede vším činěny bývaly pokorné modlitby, prosby, žádosti a díků činění za všecky1) lidi, 2. Za krále i za všecky v moci postavené, abychom pohodlný a pokojný život vedli ve vší pobožnosti a šlechetnosti. 3. Nebo … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Timoteovi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Timoteovi, 2. kapitola

Bible kralická: 1. Timoteovi, 1. kapitola

1. Pavel, apoštol Ježíše Krista, podlé zřízení Boha spasitele našeho, a Pána Jezukrista, naděje naší, 2. Timoteovi, vlastnímu synu u víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce našeho, a od Krista Ježíše Pána našeho. 3. Jakož jsem prosil tebe, … Celý příspěvek

Rubriky: 1. Timoteovi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 1. Timoteovi, 1. kapitola