Archiv rubriky: 2. Timoteovi

Bible kralická, nový zákon, kniha 2. Timoteovi

Bible kralická: 2. Timoteovi, 4. kapitola

1. Protož já osvědčuji před oblíčejem Božím a Pána Jezukrista, kterýž má souditi živé i mrtvé v příchodu svém slavném a království svém, 2. Kaž slovo Boží, ponoukej v čas neb ne v čas, tresci, žehři, napomínej, ve vší tichosti … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Timoteovi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Timoteovi, 4. kapitola

Bible kralická: 2. Timoteovi, 3. kapitola

1. Toto pak věz, že v posledních dnech nastanou časové nebezpeční. 2. Nebo nastanou lidé sami sebe milující, peníze milující, chlubní, pyšní, zlolejcí, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní, 3. Nelítostiví, smluv nezdrželiví, utrhači, nestředmí, plaší, kterýmž nic dobrého milo není. 4. … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Timoteovi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Timoteovi, 3. kapitola

Bible kralická: 2. Timoteovi, 2. kapitola

1. Protož ty, synu můj, zmocniž se v milosti, kteráž jest v Kristu Ježíši. 2. A což jsi slyšel ode mne před mnohými svědky, svěřujž to lidem věrným, kteříž by způsobní byli i jiné učiti. 3. A tak ty snášej … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Timoteovi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Timoteovi, 2. kapitola

Bible kralická: 2. Timoteovi, 1. kapitola

1. Pavel, apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, podlé zaslíbení života, kterýž jest v Kristu Ježíši, 2. Timoteovi milému synu: Milost, milosrdenství, pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše Pána našeho. 3. Díky činím Bohu, jemuž sloužím, jako i předkové, … Celý příspěvek

Rubriky: 2. Timoteovi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: 2. Timoteovi, 1. kapitola