Archiv rubriky: Efezským

Bible kralická, nový zákon, kniha Efezským

Bible kralická: Efezským, 6. kapitola

1. Dítky poslouchejte rodičů svých v Pánu; neboť jest to spravedlivé. 2. Cti otce svého i matku, (toť jest přikázaní první s zaslíbením), 3. Aby dobře bylo tobě, a abys byl dlouhověký na zemi. 4. A vy otcové nepopouzejte k … Celý příspěvek

Rubriky: Efezským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Efezským, 6. kapitola

Bible kralická: Efezským, 5. kapitola

1. Buďtež tedy následovníci Boží, jakožto synové milí. 2. A choďte v lásce, jako i Kristus miloval nás, a vydal sebe samého za nás, dar a obět Bohu u vůni rozkošnou. 3. Smilstvo pak a všeliká nečistota, neb lakomství, aniž … Celý příspěvek

Rubriky: Efezským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Efezským, 5. kapitola

Bible kralická: Efezským, 4. kapitola

1. Prosímť tedy vás já vězeň v Pánu, abyste chodili tak, jakž hodné jest na to povolání, kterýmž povoláni jste, 2. Se vší pokorou, tichostí, i s snášelivostí, snášejíce se vespolek v lásce, 3. Usilujíce zachovávati jednotu Ducha v svazku … Celý příspěvek

Rubriky: Efezským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Efezským, 4. kapitola

Bible kralická: Efezským, 3. kapitola

1. Pro tu příčinu já Pavel ten vězeň Krista Ježíše pro vás pohany, 2. Jestliže však jste slyšeli o milosti Boží, kteréž jest mi uděleno k přisluhování vám, 3. Že skrze zjevení oznámil mi tajemství, (jakož jsem prvé psal krátce; … Celý příspěvek

Rubriky: Efezským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Efezským, 3. kapitola

Bible kralická: Efezským, 2. kapitola

1. I vás obživil mrtvé v vinách a hříších, 2. V nichž jste někdy chodili podlé obyčeje světa tohoto, a podlé knížete mocného v povětří, ducha toho, kterýž nyní dělá v synech zpoury. 3. Mezi nimiž i my všickni obcovali … Celý příspěvek

Rubriky: Efezským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Efezským, 2. kapitola

Bible kralická: Efezským, 1. kapitola

1. Pavel apoštol Jezukristův, skrze vůli Boží, svatým, kteří jsou v Efezu, a věrným v Kristu Ježíši: 2. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista. 3. Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, kterýž požehnal nám … Celý příspěvek

Rubriky: Efezským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Efezským, 1. kapitola