Archiv rubriky: Filipenským

Bible kralická, nový zákon, kniha Filipenským

Bible kralická: Filipenským, 4. kapitola

1. A tak, bratří moji milí a přežádoucí, radost a koruno má, tak stůjte v Pánu, milí. 2. Evody prosím, i Syntychény prosím, aby jednostejně smyslily v Pánu. 3. Ano i tebe prosím, tovaryši můj vlastní, budiž jim pomocen, kteréžto … Celý příspěvek

Rubriky: Filipenským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Filipenským, 4. kapitola

Bible kralická: Filipenským, 3. kapitola

1. Dále pak, bratří moji, radujte se v Pánu. Jednostejných vám věcí psáti mně se jistě nestýště, vám pak to bezpečné jest. 2. Vizte psy, vizte zlé dělníky, vizte roztržku. 3. Neboť myť jsme obřízka, kteříž duchem sloužíme Bohu, a … Celý příspěvek

Rubriky: Filipenským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Filipenským, 3. kapitola

Bible kralická: Filipenským, 2. kapitola

1. Protož jestli jaké potěšení v Kristu, jestli které utěšení lásky, jestli která společnost Ducha, jsou-li která střeva a slitování, 2. Naplňte radost mou, abyste jednostejného smyslu byli, jednostejnou lásku majíce, jednodušní jsouce, jednostejně smýšlejíce, 3. Nic nečiníce skrze svár … Celý příspěvek

Rubriky: Filipenským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Filipenským, 2. kapitola

Bible kralická: Filipenským, 1. kapitola

1. Pavel a Timoteus, služebníci Ježíše Krista, všechněm svatým v Kristu Ježíši, kteříž jsou v městě Filippis, s biskupy a s jahny: 2. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista. 3. Děkuji Bohu svému, když se … Celý příspěvek

Rubriky: Filipenským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Filipenským, 1. kapitola