Archiv rubriky: Galatským

Bible kralická, nový zákon, kniha Galatským

Bible kralická: Galatským, 6. kapitola

1. Bratří, by pak byl zachvácen člověk v nějakém pádu, vy duchovní napravte takového v duchu tichosti, prohlédaje sám k sobě, abys i ty nebyl pokoušín. 2. Jedni druhých břemena neste, a tak plňte zákon Kristův. 3. Nebo zdá-li se … Celý příspěvek

Rubriky: Galatským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Galatským, 6. kapitola

Bible kralická: Galatským, 5. kapitola

1. Protož v svobodě, kterouž Kristus nás osvobodil, stůjte, a nezapletejte se zase v jho služebnosti. 2. Aj, já Pavel pravím vám, že budete-li se obřezovati, Kristus vám nic neprospěje. 3. A zase osvědčuji všelikému člověku, kterýž se obřezuje, že … Celý příspěvek

Rubriky: Galatským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Galatským, 5. kapitola

Bible kralická: Galatským, 4. kapitola

1. Pravímť pak, že pokudž dědic maličký jest, nic není rozdílný od služebníka, jsa pánem všeho, 2. Ale pod ochráncemi a správcemi jest až do času uloženého od otce. 3. Tak i my když jsme byli maličcí, pod živly světa … Celý příspěvek

Rubriky: Galatským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Galatským, 4. kapitola

Bible kralická: Galatským, 3. kapitola

1. Ó nemoudří Galatští, kdo vás tak zmámil, abyste nebyli povolni pravdě, kterýmž před očima Ježíš Kristus prvé byl vypsán, a mezi vámi ukřižován? 2. Toto bych jen rád chtěl zvěděti od vás, z skutků-li zákona Ducha jste přijali, čili … Celý příspěvek

Rubriky: Galatským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Galatským, 3. kapitola

Bible kralická: Galatským, 2. kapitola

1. Potom po čtrnácti letech opět vstoupil jsem do Jeruzaléma s Barnabášem, pojav s sebou i Tita. 2. Vstoupil jsem pak podlé zjevení, a vypravoval jsem jim evangelium, kteréž káži mezi pohany, a zvláště pak znamenitějším, abych snad nadarmo neběžel … Celý příspěvek

Rubriky: Galatským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Galatským, 2. kapitola

Bible kralická: Galatským, 1. kapitola

1. Pavel apoštol, (ne od lidí, ani skrze člověka, ale skrze Jezukrista, a Boha Otce, kterýž jej vzkřísil z mrtvých), 2. I ti, kteříž se mnou jsou, všickni bratří zborům Galatským: 3. Milost vám a pokoj od Boha Otce a … Celý příspěvek

Rubriky: Galatským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Galatským, 1. kapitola