Archiv rubriky: Jakub

Bible kralická, nový zákon, kniha Jakub

Bible kralická: Jakub, 5. kapitola

1. Nuže nyní, boháči, plačte, kvílíce nad bídami svými, kteréž přijdou. 2. Zboží vaše shnilo, a roucho vaše zmolovatělo. 3. Zlato vaše a stříbro zerzavělo, a rez jejich bude na svědectví proti vám, a zžířeť těla vaše jako oheň. Shromáždili … Celý příspěvek

Rubriky: Jakub | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jakub, 5. kapitola

Bible kralická: Jakub, 4. kapitola

1. Odkud jdou bojové a svády mezi vámi? Zdali ne odtud, totiž z líbostí vašich, kteréž rytěřují v oudech vašich? 2. Žádáte, a nemáte; závidíte a dychtíte, a nemůžete dosáhnouti; bojujete a válčíte, a však neobdržíváte, proto že neprosíte. 3. … Celý příspěvek

Rubriky: Jakub | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jakub, 4. kapitola

Bible kralická: Jakub, 3. kapitola

1. Nebuďtež mnozí mistři, bratří moji, vědouce, že bychom těžší odsouzení vzali. 2. V mnohém zajisté klesáme všickni. Kdožť neklesá v slovu, tenť jest dokonalý muž, mohoucí jako uzdou spravovati také všecko tělo. 3. An, my koňům udidla v ústa … Celý příspěvek

Rubriky: Jakub | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jakub, 3. kapitola

Bible kralická: Jakub, 2. kapitola

1. Bratří moji, nepřipojujtež přijímání osob k víře slavného Pána našeho Jezukrista. 2. Nebo kdyby přišel do shromáždění vašeho muž, maje prsten zlatý v drahém rouše, a všel by také i chudý v chaterném oděvu, 3. A popatřili byste k … Celý příspěvek

Rubriky: Jakub | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jakub, 2. kapitola

Bible kralická: Jakub, 1. kapitola

1. Jakub, Boží a Pána Jezukrista služebník, dvanácteru pokolení rozptýlenému pozdravení. 2. Za největší radost mějte, bratří moji, kdyžkoli v rozličná pokušení upadáte, 3. Vědouce, že zkušení víry vaší působí trpělivost. 4. Trpělivost pak ať má dokonalý skutek, abyste byli … Celý příspěvek

Rubriky: Jakub | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jakub, 1. kapitola