Archiv rubriky: Kolossenským

Bible kralická, nový zákon, kniha Kolossenským

Bible kralická: Kolossenským, 4. kapitola

1. Páni spravedlivě a slušně s služebníky nakládejte, vědouce, že i vy Pána máte v nebesích. 2. Na modlitbě buďte ustaviční, bdíce v tom s díků činěním, 3. Modléce se spolu i za nás, aby Bůh otevřel nám dvéře slova, … Celý příspěvek

Rubriky: Kolossenským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Kolossenským, 4. kapitola

Bible kralická: Kolossenským, 3. kapitola

1. Protož povstali-li jste s Kristem, vrchních věcí hledejte, kdež Kristus na pravici Boží sedí. 2. O svrchní věci pečujte, ne o zemské. 3. Nebo zemřeli jste, a život váš skryt jest s Kristem v Bohu. 4. Když se pak … Celý příspěvek

Rubriky: Kolossenským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Kolossenským, 3. kapitola

Bible kralická: Kolossenským, 2. kapitola

1. CHciť zajisté, abyste věděli, jakou nesnáz mám o vás, a o ty, kteříž jsou v Laodicii, a kteřížkoli neviděli tváři mé podlé těla, 2. Aby potěšena byla srdce jejich, spojená v lásce, a to ke všemu bohatství přejistého smyslu, … Celý příspěvek

Rubriky: Kolossenským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Kolossenským, 2. kapitola

Bible kralická: Kolossenským, 1. kapitola

1. Pavel apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, a Timoteus, 2. Těm, kteříž jsou v Kolossis, svatým a věrným bratřím v Kristu Ježíši: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 3. Díky činíme Bohu a … Celý příspěvek

Rubriky: Kolossenským | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Kolossenským, 1. kapitola