Archiv rubriky: Titovi

Bible kralická, nový zákon, kniha Titovi

Bible kralická: Titovi, 3. kapitola

1. Napomínej jich, ať jsou knížatům a mocnostem poddáni, jich poslušni, a ať jsou k každému skutku dobrému hotovi. 2. Žádnému ať se nerouhají, nejsou svárliví, ale přívětiví, dokazujíce všeliké tichosti ke všechněm lidem. 3. Byliť jsme zajisté i my … Celý příspěvek

Rubriky: Titovi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Titovi, 3. kapitola

Bible kralická: Titovi, 2. kapitola

1. Ty pak mluv, což sluší na zdravé učení. 2. Starci, ať jsou střízliví, vážní, opatrní, zdraví u víře, v lásce, v snášelivosti. 3. Též i staré ženy ať chodí pobožně, v oděvu příslušném, a ať nejsou převrhlé, ani mnoho … Celý příspěvek

Rubriky: Titovi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Titovi, 2. kapitola

Bible kralická: Titovi, 1. kapitola

1. Pavel, služebník Boží, apoštol pak Ježíše Krista, podlé víry vyvolených Božích, a známosti pravdy, kteráž jest podlé pobožnosti, 2. K naději života věčného, kterýž zaslíbil před časy věků ten, kterýž nikdy neklamá, Bůh, 3. Zjevil pak časy svými to … Celý příspěvek

Rubriky: Titovi | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Titovi, 1. kapitola