Archiv rubriky: Aggeus

Bible kralická, starý zákon, kniha Aggeus

Bible kralická: Aggeus, 2. kapitola

1. (2:2) Měsíce sedmého, dvadcátého prvního dne téhož měsíce, stalo se slovo Hospodinovo skrze Aggea proroka, řkoucí: 2. (2:3) Mluv nyní k Zorobábelovi synu Salatielovu, knížeti Judskému, a Jozue synu Jozadakovu, knězi nejvyššímu, i k ostatkům lidu, řka: 3. (2:4) … Celý příspěvek

Rubriky: Aggeus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Aggeus, 2. kapitola

Bible kralická: Aggeus, 1. kapitola

1. Léta druhého Daria krále, měsíce šestého, prvního dne téhož měsíce, stalo se slovo Hospodinovo skrze Aggea proroka k Zorobábelovi synu Salatielovu, knížeti Judskému, a k Jozue synu Jozadakovu, knězi nejvyššímu, řkoucí: 2. Takto dí Hospodin zástupů, řka: Lid tento … Celý příspěvek

Rubriky: Aggeus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Aggeus, 1. kapitola