Archiv rubriky: Ester

Bible kralická, starý zákon, kniha Ester

Bible kralická: Ester, 10. kapitola

1. Potom uložil král Asverus daň na zemi i na ostrovy mořské. 2. Všickni pak činové síly jeho a moci jeho, i vypsání důstojnosti Mardocheovy, kterouž ho zvelebil král, to vše zapsáno jest v knize o králích Médských a Perských. … Celý příspěvek

Rubriky: Ester | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ester, 10. kapitola

Bible kralická: Ester, 9. kapitola

1. Potom dvanáctého měsíce, (jenž jest měsíc Adar), třináctého dne téhož měsíce, když přišel čas poručení královského a výpovědi jeho, aby se vyplnila, v ten den, v kterýž se nadáli nepřátelé Židovští, že budou panovati nad nimi, stalo se na … Celý příspěvek

Rubriky: Ester | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ester, 9. kapitola

Bible kralická: Ester, 8. kapitola

1. Téhož dne dal král Asverus Ester královně dům Amana nepřítele Židovského, a Mardocheus přišel před krále, (nebo oznámila Ester, co by jí on byl). 2. Kdežto král sňav prsten svůj, kterýž vzal od Amana, dal jej Mardocheovi. Ester pak … Celý příspěvek

Rubriky: Ester | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ester, 8. kapitola

Bible kralická: Ester, 7. kapitola

1. A tak přišel král i Aman, aby hodovali s Ester královnou. 2. I řekl král k Ester opět druhého dne, napiv se vína: Jaká jest žádost tvá, Ester královno? A budeť dáno. Aneb jaká jest prosba tvá? Až do … Celý příspěvek

Rubriky: Ester | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ester, 7. kapitola

Bible kralická: Ester, 6. kapitola

1. Té noci král nemoha spáti, rozkázal přinésti knihy pamětné, kroniky, kteréž čteny byly před králem. 2. I našli zapsáno, že pověděl Mardocheus na Bigtana a Teresa, dva komorníky královské z těch, jenž ostříhali prahu, že ukládali vztáhnouti ruku na … Celý příspěvek

Rubriky: Ester | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ester, 6. kapitola

Bible kralická: Ester, 5. kapitola

1. Stalo se potom dne třetího, oblékši se Ester v roucho královské, postavila se v síni vnitřní domu královského, naproti pokoji královskému. Král pak seděl na stolici své královské, v pokoji královském naproti dveřím domu. 2. Stalo se, pravím, když … Celý příspěvek

Rubriky: Ester | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ester, 5. kapitola

Bible kralická: Ester, 4. kapitola

1 Mardocheus pak zvěděv všecko to, což se bylo stalo, roztrhl roucho své, a vzal na sebe žíni a popel, a jda po městě, křičel křikem velikým a žalostným. 2. A přišel až před bránu královskou; nebo žádný neměl vcházeti … Celý příspěvek

Rubriky: Ester | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ester, 4. kapitola

Bible kralická: Ester, 3. kapitola

1. Po těch věcech zvelebil král Asverus Amana syna Hammedatova Agagského, a vyvýšil ho, tak že vyzdvihl stolici jeho nade všecka jiná knížata, kteříž byli při něm. 2. A všickni služebníci královští, kteříž vcházeli do brány královské, klaněli se a … Celý příspěvek

Rubriky: Ester | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ester, 3. kapitola

Bible kralická: Ester, 2. kapitola

1. Ty věci když se zběhly, a když se upokojila prchlivost krále Asvera, zpomenul na Vasti a na to, což byla učinila, též i na to, jaká se výpověd stala proti ní. 2. I řekli mládenci královští, služebníci jeho: Nechť … Celý příspěvek

Rubriky: Ester | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ester, 2. kapitola

Bible kralická: Ester, 1. kapitola

1. Stalo se pak za času krále Asvera, (to jest ten Asverus, jenž kraloval od Indie až k Mouřenínské zemi nad sto dvadcíti a sedmi krajinami), 2. Že toho času, když seděl král Asverus na stolici království svého, jenž byla … Celý příspěvek

Rubriky: Ester | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ester, 1. kapitola