Archiv rubriky: Ezechiel

Bible kralická, starý zákon, kniha Ezechiel

Bible kralická: Ezechiel, 48. kapitola

1. Tato jsou pak jména pokolení: V končinách na půlnoční stranu podlé cesty Chetlon, kudyž se vchází do Emat, Azar Enan, ku pomezí Damašskému na půlnoční stranu, podlé Emat, od východní strany až do západní, osadí se pokolení jedno, totiž … Celý příspěvek

Rubriky: Ezechiel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ezechiel, 48. kapitola

Bible kralická: Ezechiel, 47. kapitola

1. Potom přivedl mne zase ke dveřím domu, a aj, vody vycházely od spodku prahu domu na východ; nebo přední strana domu k východu byla, a vody scházely pozpodu po pravé straně domu, po straně polední oltáře. 2. Odtud mne … Celý příspěvek

Rubriky: Ezechiel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ezechiel, 47. kapitola

Bible kralická: Ezechiel, 46. kapitola

1. Takto praví Panovník Hospodin: Brána síně vnitřní, kteráž patří k východu, bude zavřená po šest dní všedních, v den pak sobotní otevřína bude; též v den novměsíce otvírána bude. 2. I přijde kníže cestou síně brány zevnitř, a postaví … Celý příspěvek

Rubriky: Ezechiel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ezechiel, 46. kapitola

Bible kralická: Ezechiel, 45. kapitola

1. Když pak ujmete zemi v dědictví, obětovati budete obět Hospodinu, díl svatý té země, zdélí pětmecítma tisíc loket, zšíří pak deset tisíc, a budeť svatý po všem pomezí svém vůkol. 2. Z něhož bude místo svaté pět set zdélí, … Celý příspěvek

Rubriky: Ezechiel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ezechiel, 45. kapitola

Bible kralická: Ezechiel, 44. kapitola

1. Tedy přivedl mne zase cestou k bráně svatyně zevnitřní, kteráž patří k východu, a ta byla zavřená. 2. I řekl ke mně Hospodin: Brána tato zavřená bude, nebudeť otvírána, aniž kdo bude vcházeti skrze ni. Nebo Hospodin Bůh Izraelský … Celý příspěvek

Rubriky: Ezechiel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ezechiel, 44. kapitola

Bible kralická: Ezechiel, 43. kapitola

1. Potom vedl mne k bráně, kterážto brána patřila k východu. 2. A aj, sláva Boha Izraelského přicházela od východu, jejíž zvuk byl jako zvuk vod mnohých, a země svítila se od slávy jeho. 3. A podobné bylo to vidění, … Celý příspěvek

Rubriky: Ezechiel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ezechiel, 43. kapitola

Bible kralická: Ezechiel, 42. kapitola

1. Potom mne vyvedl k síni zevnitřní, kteráž byla na půlnoci, a přivedl mne k těm komůrkám, kteréž byly před příhradkem, a kteréž byly naproti stavení na půlnoci, 2. Jehož délka při dveřích půlnočních na pohledění byla sto loket, a … Celý příspěvek

Rubriky: Ezechiel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ezechiel, 42. kapitola

Bible kralická: Ezechiel, 41. kapitola

1. Opět přivedl mne k chrámu, a změřil veřeje, šesti loket zšíří s jedné strany, a šesti loket zšíří s druhé strany, podlé širokosti stánku. 2. A širokost dveří desíti loket, boky pak dveří pěti loket s jedné a pěti … Celý příspěvek

Rubriky: Ezechiel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ezechiel, 41. kapitola

Bible kralická: Ezechiel, 40. kapitola

1. Dvadcátého pátého léta od zajetí našeho, na počátku roku, desátého dne měsíce, čtrnáctého léta po dobytí města, právě v tentýž den byla nade mnou ruka Hospodinova, a uvedl mne tam. 2. U viděních Božích přivedl mne do země Izraelské, … Celý příspěvek

Rubriky: Ezechiel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ezechiel, 40. kapitola

Bible kralická: Ezechiel, 39. kapitola

1. Ty synu člověčí, prorokuj ještě proti Gogovi a rci: Takto praví Panovník Hospodin: Aj, já povstanu proti tobě, ó Gogu, kníže a hlavo v Mešech a Tubal. 2. A odvedu tě zpět, navštívě tě šesti ranami, když tě vzbudím, … Celý příspěvek

Rubriky: Ezechiel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Ezechiel, 39. kapitola