Archiv rubriky: Genesis

Bible kralická, starý zákon, kniha Genesis

Bible kralická: Genesis, 50. kapitola

1. Tedy padl Jozef na tvář otce svého, a plakal nad ním, líbaje ho. 2. A poručil služebníkům svým lékařům, aby vonnými věcmi pomazali otce jeho. I pomazali lékaři vonnými věcmi Izraele. 3. A vyplnilo se při něm čtyřidceti dní; … Celý příspěvek

Rubriky: Genesis | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Genesis, 50. kapitola

Bible kralická: Genesis, 49. kapitola

1. Povolal pak Jákob synů svých, a řekl: Sejděte se, a oznámím vám, co se s vámi díti bude potomních dnů. 2. Shromažďte se a slyšte synové Jákobovi, poslyšte Izraele otce svého. 3. Ruben, prvorozený můj jsi ty, síla má, … Celý příspěvek

Rubriky: Genesis | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Genesis, 49. kapitola

Bible kralická: Genesis, 48. kapitola

1. Stalo se pak potom, že povědíno jest Jozefovi: Aj, otec tvůj nemocen jest. I vzal s sebou dva syny své, Manasse a Efraima. 2. Tedy oznámeno jest Jákobovi a povědíno: Aj, syn tvůj Jozef přišel k tobě. 3. A … Celý příspěvek

Rubriky: Genesis | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Genesis, 48. kapitola

Bible kralická: Genesis, 47. kapitola

1. A protož přišed Jozef, oznámil Faraonovi, a řekl: Otec můj a bratří moji, s drobným i větším dobytkem svým i se vším, což mají, přišli z země Kananejské, a aj, jsou v zemi Gesen. 2. A vzav z počtu … Celý příspěvek

Rubriky: Genesis | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Genesis, 47. kapitola

Bible kralická: Genesis, 46. kapitola

1. Tedy bral se Izrael se vším, což měl; a přišed do Bersabé, obětoval oběti Bohu otce svého Izáka. 2. I mluvil Bůh Izraelovi u vidění nočním, řka: Jákobe, Jákobe! Kterýžto odpověděl: Aj, teď jsem. 3. I řekl: Já jsem … Celý příspěvek

Rubriky: Genesis | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Genesis, 46. kapitola

Bible kralická: Genesis, 45. kapitola

1. Jozef pak nemoha se déle zdržeti, přede všemi přístojícími zvolal: Kažte všechněm ven! I nezůstal žádný s nimi, když se známil Jozef s bratřími svými. 2. Potom pozdvihl hlasu svého s pláčem; a slyšeli to Egyptští, slyšel také dům … Celý příspěvek

Rubriky: Genesis | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Genesis, 45. kapitola

Bible kralická: Genesis, 44. kapitola

1. Rozkázal pak tomu, kterýž spravoval dům jeho, řka: Naplň pytle mužů těch potravou, co by jen unésti mohli; a peníze každého polož zas do pytle jeho na vrch. 2. A koflík můj, koflík stříbrný, vlož na vrch do pytle … Celý příspěvek

Rubriky: Genesis | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Genesis, 44. kapitola

Bible kralická: Genesis, 43. kapitola

1. Byl pak hlad veliký v krajině té. 2. I stalo se, když vytrávili obilí, kteréž přinesli z Egypta, že řekl k nim otec jejich: Jděte zase, a nakupte nám něco potravy. 3. I mluvil k němu Juda těmito slovy: … Celý příspěvek

Rubriky: Genesis | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Genesis, 43. kapitola

Bible kralická: Genesis, 42. kapitola

1. Vida pak Jákob, že by potrava byla v Egyptě, řekl synům svým: Co hledíte jeden na druhého? 2. I mluvil jim: Aj, slyšel jsem, že mají potravu v Egyptě; jděte tam, a kupte nám odtud, abychom živi byli a … Celý příspěvek

Rubriky: Genesis | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Genesis, 42. kapitola

Bible kralická: Genesis, 41. kapitola

1. Stalo se pak po dvou letech, měl Farao sen. Zdálo mu se, že stál nad potokem. 2. A aj, z toho potoku vycházelo sedm krav, pěkných na pohledění a tlustých, kteréžto pásly se na mokřinách. 3. A aj, sedm … Celý příspěvek

Rubriky: Genesis | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Genesis, 41. kapitola