Archiv rubriky: Joel

Bible kralická, starý zákon, kniha Joel

Bible kralická: Joel, 3. kapitola

1. Nebo aj, v těch dnech a v ten čas, když zase přivedu zajatý lid Judský a Jeruzalémský, 2. Shromáždím také všecky národy, a svedu je do údolí Jozafat, abych se tam soudil s nimi o lid svůj a dědictví … Celý příspěvek

Rubriky: Joel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Joel, 3. kapitola

Bible kralická: Joel, 2. kapitola

1. Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest, 2. Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: … Celý příspěvek

Rubriky: Joel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Joel, 2. kapitola

Bible kralická: Joel, 1. kapitola

1. Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Joelovi synu Petuelovu: 2. Slyšte to starší, a pozorujte všickni obyvatelé této země, stalo-li se to za dnů vašich, aneb za dnů otců vašich? 3. Vypravujte o tom synům svým, a synové vaši … Celý příspěvek

Rubriky: Joel | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Joel, 1. kapitola