Archiv rubriky: Jonáš

Bible kralická, starý zákon, kniha Jonáš

Bible kralická: Jonáš, 4. kapitola

1. I mrzelo to Jonáše velmi, a rozpálen byl hněv jeho. 2. Pročež modlil se Hospodinu a řekl: Prosím, Hospodine, zdaliž jsem toho neřekl, když jsem ještě byl v zemi své? Protož jsem pospíšil uteci do Tarsu; nebo jsem věděl, … Celý příspěvek

Rubriky: Jonáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jonáš, 4. kapitola

Bible kralická: Jonáš, 3. kapitola

1. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé, řkoucí: 2. Vstaň, jdi do Ninive města toho velikého, a kaž proti němu to, což já poroučím tobě. 3. Tedy vstav Jonáš, šel do Ninive podlé slova Hospodinova. (Bylo pak Ninive … Celý příspěvek

Rubriky: Jonáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jonáš, 3. kapitola

Bible kralická: Jonáš, 2. kapitola

1. (2:2) I modlil se Jonáš Hospodinu Bohu svému v střevách té ryby, 2. (2:3) A řekl: Z ssoužení svého volal jsem k Hospodinu, a ozval se mi; z břicha hrobu křičel jsem, a vyslyšel jsi hlas můj. 3. (2:4) … Celý příspěvek

Rubriky: Jonáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jonáš, 2. kapitola

Bible kralická: Jonáš, 1. kapitola

1. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi synu Amaty, řkoucí: 2. Vstaň, jdi do Ninive města toho velikého, a volej proti němu; neboť jest vstoupila nešlechetnost jejich před oblíčej můj. 3. Ale Jonáš vstal, aby utekl do Tarsu od … Celý příspěvek

Rubriky: Jonáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Jonáš, 1. kapitola