Archiv rubriky: Malachiáš

Bible kralická, starý zákon, kniha Malachiáš

Bible kralická: Malachiáš, 4. kapitola

1. Nebo aj, den ten přichází hořící jako pec, v němž budou všickni pyšní, a všickni pášící bezbožnost jako strniště. I zažhne je ten den, kterýž přijíti má, praví Hospodin zástupů, tak že neostaví jim ani kořene ani ratolesti. 2. … Celý příspěvek

Rubriky: Malachiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Malachiáš, 4. kapitola

Bible kralická: Malachiáš, 3. kapitola

1. Aj, já posílám anděla svého, kterýž připraví cestu před tváří mou. V tom hned přijde do chrámu svého Panovník, kteréhož vy hledáte, a anděl smlouvy, v němž vy líbost máte. Aj, přijdeť, praví Hospodin zástupů. 2. Ale kdo bude … Celý příspěvek

Rubriky: Malachiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Malachiáš, 3. kapitola

Bible kralická: Malachiáš, 2. kapitola

1. A tak nyní k vám přikázání to, ó kněží. 2. Neuposlechnete-li a nesložíte-li v srdci, abyste dali slávu jménu mému, praví Hospodin zástupů, zajisté že pošli na vás zlořečenství, a zlořečiti budu požehnáním vašim. Anobrž již jsem zlořečil každému … Celý příspěvek

Rubriky: Malachiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Malachiáš, 2. kapitola

Bible kralická: Malachiáš, 1. kapitola

1. Břímě slova Hospodinova proti Izraelovi skrze Malachiáše. 2. Miluji vás, praví Hospodin, vy pak říkáte: V čem nás miluješ? Zdaliž Ezau nebyl bratr Jákobův? praví Hospodin. A však jsem miloval Jákoba. 3. Ezau pak měl jsem v nenávisti; protož … Celý příspěvek

Rubriky: Malachiáš | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Malachiáš, 1. kapitola