Archiv rubriky: Nahum

Bible kralická, starý zákon, kniha Nahum

Bible kralická: Nahum, 3. kapitola

1. Běda městu vražednému, kteréž všecko lži a ukrutenství plné jest, neodchází z něho loupež. 2. Praskání bičů a hřmot kol, a dusání koní, a vozů skákání bude. 3. Jezdec vyzdvihne třpytící se meč, a blýskající se kopí, i bude … Celý příspěvek

Rubriky: Nahum | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Nahum, 3. kapitola

Bible kralická: Nahum, 2. kapitola

1. Táhneť zhoubce na tebe, ostříhejž pevnosti, vyhlídej na cestu, posilň bedr, dobře se silou opatř. 2. Neboť jest odjal Hospodin pýchu Jákobovu jako pýchu Izraelovu, proto že vyprázdnili je zhoubcové, a réví jejich pokazili. 3. Pavéza udatných jeho červená, … Celý příspěvek

Rubriky: Nahum | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Nahum, 2. kapitola

Bible kralická: Nahum, 1. kapitola

1. Břímě Ninive: Kniha vidění Nahuma Elkošského. 2. Hospodin jest Bůh horlivý a mstitel, mstitel jestiť Hospodin, a zůřivý. Hospodin uvodí pomstu na protivníky své, a drží hněv proti nepřátelům svým. 3. Hospodin dlouhočekající jest a velikomocný, však nikoli neospravedlňuje … Celý příspěvek

Rubriky: Nahum | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Nahum, 1. kapitola