Archiv rubriky: Píseň Šalomounova

Bible kralická, starý zákon, kniha Píseň Šalomounova

Bible kralická: Píseň Šalomounova, 8. kapitola

1. Ó bys byl jako bratr můj požívající prsí matky mé, abych tě naleznuc vně, políbila, a nebyla zahanbena. 2. Vedla bych tě, a uvedla do domu matky své, a tu bys mne vyučoval; a jáť bych dala píti vína … Celý příspěvek

Rubriky: Píseň Šalomounova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Píseň Šalomounova, 8. kapitola

Bible kralická: Píseň Šalomounova, 7. kapitola

1. Jak jsou krásné nohy tvé v střevících, dcero knížecí! Okolek bedr tvých jako zápony, dílo ruku výborného řemeslníka. 2. Pupek tvůj koflík okrouhlý, ne bez nápoje; břicho tvé jako stoh pšenice obrostlý kvítím. 3. Oba tvé prsy jako dvé … Celý příspěvek

Rubriky: Píseň Šalomounova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Píseň Šalomounova, 7. kapitola

Bible kralická: Píseň Šalomounova, 6. kapitola

1. (5:17) Kamže odšel milý tvůj, ó nejkrásnější z žen? Kam se obrátil milý tvůj? A hledati ho budeme s tebou. 2. (6:1) Milý můj sstoupil do zahrady své, k záhonkům věci vonných, aby pásl v zahradách, a aby zbíral … Celý příspěvek

Rubriky: Píseň Šalomounova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Píseň Šalomounova, 6. kapitola

Bible kralická: Píseň Šalomounova, 5. kapitola

1. Přišelť jsem do zahrady své, sestro má choti, sbírám mirru svou i vonné věci své, jím plást svůj i med svůj, pijí víno své a mléko své. Jezte, přátelé, píte a hojně se napíte, moji milí. 2. Spávámť, a … Celý příspěvek

Rubriky: Píseň Šalomounova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Píseň Šalomounova, 5. kapitola

Bible kralická: Píseň Šalomounova, 4. kapitola

1. Aj, jak jsi ty krásná, přítelkyně má, aj, jak jsi krásná! Oči tvé jako holubičí mezi kadeři tvými, vlasy tvé jako stáda koz, kteréž vídati na hoře Galád. 2. Zubové tvoji podobní stádu ovcí jednostejných, když vycházejí z kupadla, … Celý příspěvek

Rubriky: Píseň Šalomounova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Píseň Šalomounova, 4. kapitola

Bible kralická: Píseň Šalomounova, 3. kapitola

1. Na ložci svém v noci hledala jsem toho, kteréhož miluje duše má. Hledala jsem ho, ale nenašla jsem ho. 2. Již tedy vstanu, a zchodím město; po ryncích i po ulicech hledati budu toho, kteréhož miluje duše má. Hledala … Celý příspěvek

Rubriky: Píseň Šalomounova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Píseň Šalomounova, 3. kapitola

Bible kralická: Píseň Šalomounova, 2. kapitola

1. Já jsem růže Sáronská, a lilium při dolinách. 2. Jako lilium mezi trním, tak přítelkyně má mezi pannami. 3. Jako jabloň mezi dřívím lesním, tak milý můj mezi mládenci. V stínu jeho žádostiva jsem byla seděti, a sedímť; nebo … Celý příspěvek

Rubriky: Píseň Šalomounova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Píseň Šalomounova, 2. kapitola

Bible kralická: Píseň Šalomounova, 1. kapitola

1. Píseň nejpřednější z písní Šalomounových. 2. Ó by mne políbil políbením úst svých; nebo lepší jsou milosti tvé nežli víno. 3. Pro vůni masti tvé jsou výborné, mast rozlitá jméno tvé; protož tě mladice milují. 4. Táhniž mne, a … Celý příspěvek

Rubriky: Píseň Šalomounova | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Píseň Šalomounova, 1. kapitola