Archiv rubriky: Pláč Jeremiášův

Bible kralická, starý zákon, kniha Pláč Jeremiášův

Bible kralická: Pláč Jeremiášův, 5. kapitola

1. Rozpomeň se, Hospodine, co se nám děje; popatř a viz pohanění naše. 2. Dědictví naše obráceno jest k cizím, domové naši k cizozemcům. 3. Sirotci jsme a bez otce, matky naše jsou jako vdovy. 4. Vody své za peníze … Celý příspěvek

Rubriky: Pláč Jeremiášův | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Pláč Jeremiášův, 5. kapitola

Bible kralická: Pláč Jeremiášův, 4. kapitola

1. Jak tě zašlo zlato, změnilo se ryzí zlato nejvýbornější, rozmetáno jest kamení svaté sem i tam po všech ulicích. 2. Synové Sionští nejdražší, kteříž ceněni býti měli za zlato nejčištší, jakť jsou počteni za nádoby hliněné, dílo rukou hrnčíře! … Celý příspěvek

Rubriky: Pláč Jeremiášův | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Pláč Jeremiášův, 4. kapitola

Bible kralická: Pláč Jeremiášův, 3. kapitola

1. Já jsem muž okoušející trápení od metly rozhněvání Božího. 2. Zahnal mne, a uvedl do tmy a ne k světlu. 3. Toliko proti mně se postavuje, a obrací ruku svou přes celý den. 4. Uvedl sešlost na tělo mé … Celý příspěvek

Rubriky: Pláč Jeremiášův | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Pláč Jeremiášův, 3. kapitola

Bible kralická: Pláč Jeremiášův, 2. kapitola

1. Jak hustým oblakem prchlivosti své přikryl Pán dceru Sionskou! Shodil s nebe na zem slávu Izraelovu, aniž se rozpomenul na podnože noh svých v den prchlivosti své. 2. Sehltil Pán beze vší lítosti všecky příbytky Jákobovy, zbořil v prchlivosti … Celý příspěvek

Rubriky: Pláč Jeremiášův | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Pláč Jeremiášův, 2. kapitola

Bible kralická: Pláč Jeremiášův, 1. kapitola

1. Ach, město tak lidné, jakť jest samotné zůstalo, a učiněno jako vdova! Nejznamenitější mezi národy, přední mezi krajinami pod plat uvedeno. 2. Ustavičně pláče v noci, a slzy jeho na lících jeho, ze všech milovníků svých nemá žádného potěšitele; … Celý příspěvek

Rubriky: Pláč Jeremiášův | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Pláč Jeremiášův, 1. kapitola