Archiv rubriky: Rut

Bible kralická, starý zákon, kniha Rut

Bible kralická: Rut, 4. kapitola

1. Tedy Bóz všed do brány, posadil se tam. A aj, příbuzný ten, o němž on byl mluvil, šel tudy. I řekl jemu: Poď sem, a poseď tuto. Kterýž zastaviv se, sedl. 2. A vzav Bóz deset mužů z starších … Celý příspěvek

Rubriky: Rut | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Rut, 4. kapitola

Bible kralická: Rut, 3. kapitola

1. Řekla jí potom Noémi svegruše její: Má dcero, nemám-liž pohledati tobě odpočinutí, aby tobě dobře bylo? 2. Anobrž zdaliž Bóz ten příbuzný náš, s jehož jsi děvečkami byla, nebude víti ječmene na humně noci této? 3. Protož umej se … Celý příspěvek

Rubriky: Rut | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Rut, 3. kapitola

Bible kralická: Rut, 2. kapitola

1. Měla pak Noémi přítele po manželu svém, muže mocného z čeledi Elimelechovy, jménem Bóza. 2. I řekla Rut Moábská Noémi: Nechť medle jdu na pole sbírati klasů za tím, kdož by mi toho přál. Jížto ona řekla: Jdi, dcero … Celý příspěvek

Rubriky: Rut | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Rut, 2. kapitola

Bible kralická: Rut, 1. kapitola

1. Stalo se pak za času soudců, že byl hlad v zemi. I odšel člověk z Betléma Judova, a bydlil pohostinu v krajině Moábské s manželkou svou a se dvěma syny svými. 2. Jméno pak muže toho Elimelech, a jméno … Celý příspěvek

Rubriky: Rut | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bible kralická: Rut, 1. kapitola