Archiv rubriky: Modlitby

Připravil jsem pro vás následující ukázku z rubriky Modlitby na tá téma věčného života a všeho souvisejícího

Pro Světlonoše

Světlonoši tys přítel můj proto žádám tebe zůstaň věrný pravdě, jenž svítí ti navěky. Bože Dbej aby nebyla pokřivena pravda toho, jenž kráčí po stezkách spravedlivých. Dbej aby nebyla pokřivena pravda toho, jenž přináší život s láskou na zem. Dbej … Celý příspěvek

Rubriky: Modlitby | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pro Světlonoše

Proti nespravedlivém soudci

Ty chceš soudit mne s vahou, která zakládá si na původu informace, jenž staví váhu na stranu pravdy podloženu argumenty ze msti , s zaujatosti a obtěžkánu zlatem? Těch co prodali sebe za třicet stříbrných? Ty mi chceš tvrdit, že … Celý příspěvek

Rubriky: Modlitby | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proti nespravedlivém soudci

Pro věčný život

Bože! Ty jenž jsi ze všech nejspravedlivější, tobě já káži. Buď jaký jsi, neb v tvé přesné míry a váhy pevně věřím. Obětoval bych život za svou víru v tebe, však nikoho bych nezabil. Znáš mne srkz na skrz proto … Celý příspěvek

Rubriky: Modlitby | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pro věčný život

Pro povstání padlých

Bože! Nevzdám se jich bez boje! Přec nepřestanu je milovat, že sešli na scestí z nich ještě nedělá zavržení hodné. Přec nejsem pyšný natolik, bych pohrdal jejich pokáním. Přec hříchy nesnáším a hříšníky miluji, po tvém vzoru. Přec zaplatili již … Celý příspěvek

Rubriky: Modlitby | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pro povstání padlých

Otče náš, všem

Bože! Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej méno tvé buď, vůle tvá, jak na zemi tak na nebi. Chléb náš vezdejší dej nám všem. Odpouštěj hříchy svým hříšníkům tak jako já odpouštím těm svým. Víš otče, že miluji hříšníky … Celý příspěvek

Rubriky: Modlitby | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otče náš, všem

Pro Anděla

Bože! Tys můj první Anděl, to tebe jsem vyprostil z pekel stvoření pro tvůj charakter opředen ctnostmi. To tvé přednosti a ctnosti byli a jsou ten důvod proč jsi byl vytržen z pekel stvoření byť by jsi nezaniknul. To tvé … Celý příspěvek

Rubriky: Modlitby | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pro Anděla

Pro lásku Boží

Přišel jsem teď, před tebe se pomodlit. Bože! Každá žena je jako květina, přesto bych tě neutrhl. Cožpak jsem lakomý? … A nejsem! Proto neodepřel bych květině jakou jsi ty! pilného čmeláka, byť by opylil tvé okvětní lístky. A ty … Celý příspěvek

Rubriky: Modlitby | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pro lásku Boží