Mahāmangala–Suttaŋ Rozprava o velkých požehnáních


převzato z webu http://www.dhammarama.eu
Z kanonického textu přeložila do češtiny Ayya Áyukusala Vajira,
vassa 2005, Áyukusala Assama, Hokandara, Sri Lanka

Tak jsem slyšel. Při jedné příležitosti pobýval Vznešený v Sávatthí v Anáthapindikově
klášteře Džetavana. Tam tehdy, když noc byla pokročilá, jisté božstvo překrásné barvy
osvětlujíc celý klášter Džetavana, přistoupilo tam, kde Vznešený byl.
Když božstvo přistoupilo ke Vznešenému a pozdravilo jej, postavilo se stranou.

Když se stranou postavilo, promluvilo božstvo ke Vznešenému ve verších:

1. Mnoho bohů a lidí přemýšlelo o požehnáních
toužíc po štěstí. Řekni Vznešený, co je požehnáním nejvyšším!

2. Nebýt spojen s hlupákem, s moudrým ve spojení být,
a úcta k úctyhodným – to je požehnáním nejvyšším.

3. Žít ve vhodné oblasti a v minulosti udělané zásluhy,
a pravě se usměrnit – to je požehnáním nejvyšším.

4. Pronikavé vědění a umět řemeslo, dobře trénovaná kázeň,
a slova, která jsou dobře řečena – to je požehnáním nejvyšším.

5. Postarat se o matku a otce, starat se o děti a ženu
bez zmatku a bez nesnází vykonaná práce – to je požehnáním nejvyšším.

6. Dobročinnost a poctivost, a starost o příbuzné,
bezchybná práce – to je požehnáním nejvyšším.

7. Zanechání a zdržování se zla, a zdržování se požívání opojných nápojů
a opravdovost v konání dobra – to je požehnáním nejvyšším.

8. Úcta k úctyhodným a skromnost, spokojenost a vděčnost,
slyšet Dhammu ve správný čas – to je požehnáním nejvyšším.

9. Trpělivost a zdvořilost, a pohled na ty, kteří jsou v odloučení,
rozhovor o Dhammě ve správný čas – to je požehnáním nejvyšším.

10. Střízlivost a dobrý život žít, uzřít čtyři vznešené pravdy,
a uskutečnit Nibbánu – to je požehnáním nejvyšším.

11. Když dotčena světskými záležitostmi jenž ta mysl se netřese,
mysl prostá zármutku, prostá nečistot a plná míru – to je požehnáním nejvyšším.

12. Když bohové a lidé udělali to, co bylo před tím řečeno,
všude ke štěstí směřují – to je pro ně požehnání nejvyšší.

Příspěvek byl publikován v rubrice Buddhistické. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.