Metta-Suttaŋ Rozprava o dobrotivosti


převzato z webu http://www.dhammarama.eu
(Sutta-Nipāta, Uragavagga 8)
Překlad Michal Horák

1. Takto by měl jednat ten, kdo je v dobrém dovedný, tohoto míruplného stavu mysli by měl dosáhnout.
Schopný, čestný, vytrvalý a poučitelný by měl být, laskavý a nikoli pyšný.

2. Spokojený s málem, snadno podporovatelný, nepřetížený (povinnostmi),
skromný. Se zklidněnými smysly, důvtipný, zdvořilý, nesnažící se zavděčit těm, kteří jej podporují.

3. Nečiní ani maličkosti, za kterou by jej mohli moudří kárat.
šťasten a beze strachu (si přeje): Ať jsou všechny bytosti šťastny.

4.-5. Jakékoli dýchající bytosti, slabé i silné, žádnou nevyjímaje.
Dlouhé, velké i střední, krátké, malé i boubelaté.
Viditelné i neviditelné, pobývající daleko i blízko.
Zrozené i nezrozené (přeje si): Ať jsou všechny bytosti šťastny.

6. Ať jeden druhého neklame, není k němu jakkoli kdekoli přezíravý.
Ať nepřeje jeden druhému utrpení, ve zlobě a s nenávistným myšlením.

7. Stejně tak jako matka svého syna, jediné dítě, ochrání s nasazením vlastního
života. Tak by měl pěstovat neomezené přání dobra ke všem žijícím bytostem.

8. Měl by pěstovat myšlenku neomezeného přání dobra do všech světů.
Nahoru, dolů a kolem dokola bez omezení, bez zášti a nepřátelství.

9. Ať stojí, jde, sedí nebo uléhá, po celou dobu, kdy je vzhůru, by měl dosahovat
této všímavosti: říkají, že to je božské dlení v tomto světě.

10. Opustí mylný názor vybaven mravností a vhledem.
Zanechá lačnosti smyslů a již nebude zrozen v mateřském lůně.

Příspěvek byl publikován v rubrice Buddhistické. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.