Nesprávné a správné jednání

převzato z webu http://www.buddhismus.cz

Buddha ve svých řečech velmi často mluvil o nutnosti životní etiky jako neodmyslitelné základny jak pro zdárný, smysluplný život, tak i pro jakýkoliv pokrok v meditaci. Respektováním jeho ponaučení se prakticky všichni lidé mohou vyhnout aktivitám a mentálním postojům, které by vedly k hrubým formám neštěstí a utrpení. Lidem, kteří v základní etice nemají jasno, texty poskytují přímé seznamy nesprávného a správného jednání.

Soubor deseti neprospěšných druhů jednání:

prostřednictvím těla:

zabíjení
kradení
nesprávné sexuální aktivity

prostřednictvím řeči:

lhaní
pomlouvání
hrubá mluva
tlachání

prostřednictvím mysli:

žádostivost
přání zla
nesprávný názor
Naproti tomu existují dva standardní seznamy prospěšného jednání. První je přesným opakem deseti druhů špatného počínání. Z toho seznamu je odvozeno pět etických rozhodnutí, které tvoří základní etický kód pro všechny, kteří se hlásí k Buddhovu učení:

nezabíjet
nekrást
nebýt bezohledný v sexuálních aktivitách
nelhat
zdržovat se omamných látek

Tato skupina životních zásad nejsou žádná přikázání. Je to spíš jistá etická norma, která nám připomíná, odkdy člověk začíná být člověkem. Lidé na sebe berou tato etická rozhodnutí zcela dobrovolně, mnohdy jako námět k přemýšlení a reflektování, většinou ale také ve formě pěti oblastí ke cvičení a prohlubování vlastní životní etiky a discipliny. Základní principy jednání vnášejí harmonii do mezilidských vztahů.

Jiný výčet prospěšných aktivit, který nalezneme již v nejstarších textech, je následující:

10 základen záslužného jednání:

štědrost
etické chování
kultivace mysli meditací
úcta
služba
dělení se o získaný prospěch s ostatními
mít radost z prospěchu druhých
seznamování se s Buddhovým učením
vyučování Dharmy
opravování svých mylných názorů

Máte-li potíže s přijetím daných standardů správného a nesprávného jednání z dávných textů, jděte na to z druhé strany: objevte si sami pro sebe co je dobré a co špatné, to znamená vystopujte sami, co je pro vás opravdu prospěšné a co neprospěšné. Označte jako dobré to jednání, které podle vašeho nejlepšího vědomí, pocitu a zkušenosti vede v konečném účinku ke svobodě a vysokému druhu čistého štěstí a jako špatné si označte to, co vede nakonec k upoutanosti, nesvobodě, depresi, frustraci a utrpení – a to, k čemu dojdete, začněte nazývat „karmické souvislosti“

Příspěvek byl publikován v rubrice Buddhistické. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.