Rozprava o klenotech


převzato z webu http://www.dhammarama.eu
Z kanonického páli do češtiny přeložila Ayya Vajira, říjen 2005

1. Jakékoliv bytosti zde přítomné, ty v zemi nebo ty ve vzduchu,
Ať jsou šťastny všechny bytosti, pak ať pečlivě naslouchají tomu, co bude řečeno.

2. A proto všechny bytosti naslouchejte, dobrotivost rozviňte k lidským bytostem,
které vám ve dne v noci obětiny přinášejí. A právě proto je pilně ochraňujte.

3. Jakékoliv bohatství zde nebo v jiném světě , nebo v nebi jakýkoliv klenot skvělý,
není žádný s Buddhou srovnatelný. A právě tato věc nalezená v Buddhovi je klenot skvělý.
Touto pravdou ať nastane štěstí pro všechny bytosti!

4. Vyhasnutí, vystřízlivění, nesmrtelnost, dokonalost, to je Nibbána, ke které došel usebrané mysli Vznešený mudrc z klanu Sakyů.
Není nic s Dhammou srovnatelné. A právě tato věc nalezená v Dhammě je klenot skvělý.
Touto pravdou ať nastane štěstí pro všechny bytosti!

5. Tu skvělou věc Dhammu, kterou Buddha celou vyložil, tu soustředění mysli hned následuje, a proto není nic rovného tomu soustředění mysli.
A právě tato věc nalezená v Dhammě je klenot skvělý.
Touto pravdou ať nastane štěstí pro všechny bytosti!

6. Těch osob v počtu jedno sto osm chválených Moudrým, čtyři těch osob dvojice jsou.
Tito jsou způsobilí k obdarování Buddhovi žáci, co jim je darováno velké plody přináší.
A právě tato věc nalezená v Sangze je klenot skvělý.
Touto pravdou ať nastane štěstí pro všechny bytosti!

7. Ti dobře zakotvení v Dhammě, s myslí pevnou, svobodní od žádostivosti, v řádu Gotami.
Ti dosáhli cíle do nesmrtelnosti vstoupením, dosažením svobodným ze štěstí se těší.
A právě tato věc nalezená v Sangze je klenot skvělý.
Touto pravdou ať nastane štěstí pro všechny bytosti!

8. Tak jako Indův post do země zapuštěný čtyřmi větry neotřesitelný
Říkám, že zrovna tak neotřesitelný je člověk dobrý , který čtyři ušlechtilé pravdy poznal a vidí.
A právě tato věc nalezená v Sangze je klenot skvělý.
Touto pravdou ať nastane štěstí pro všechny bytosti!

9. Ti vznešené pravdy jasně pronikli, s pronikavou moudrostí dobře vysvětlené,
jakkoliv mnoho oni jsou-li často leniví, oni v osmé existenci nepokračují.
A právě tato věc nalezená v Sangze je klenot skvělý.
Touto pravdou ať nastane štěstí pro všechny bytosti!

10. Společně s dosaženým vhledem tři skutečnosti zanechány byly.
Klam já, pochybovačnost a lpění na pravidlech a prázdných obřadech.
A před čtyřmi světy utrpení je v bezpečí, šesti smrtelných činů spáchání je neschopen.
A právě tato věc nalezená v Sangze je klenot skvělý.
Touto pravdou ať nastane štěstí pro všechny bytosti!

11. Jakýkoliv zlý čin on učiní tělem, mluvou nebo myslí,
zastírání takového činu on je neschopen. Řečeno: tato neschopnost je toho, kdo Nibbánu uzřel.
A právě tato věc nalezená v Sangze je klenot skvělý.
Touto pravdou ať nastane štěstí pro všechny bytosti!

12. Stejně tak jako je les rozkvetlý v korunách stromů v prvním měsíci léta v teplém období,
Zrovna tak Vznešený Skvělou nauku vyložil, která k Nibbáně vede pro vyšší dobrodiní.
A právě tato věc nalezená v Buddhovi je klenot skvělý.
Touto pravdou ať nastane štěstí pro všechny bytosti!

13. Vznešený, znalec vznešeného, dárce vznešeného, příjemce vznešeného,
nepřekonatelný ve výkladu Vznešené nauky
A právě tato věc nalezená v Buddhovi je klenot skvělý.
Touto pravdou ať nastane štěstí pro všechny bytosti!

14. Vyhasnutím minulého nového není zrodu, mysl prostá budoucího nastávání;
Ti kteří jsou bez semene existence, jejich žádosti zanikly,
jako sfouknutím plamene lampy se moudří vášní-prostí stali.
A právě tato věc nalezená v Sangze je klenot skvělý.
Touto pravdou ať nastane štěstí pro všechny bytosti!

A bytosti promluvily:

15. Jakékoliv bytosti zde přítomné, ty v zemi nebo ty ve vzduchu,
Probuzeného bozi a lidé v úctě mají. Buddhu uctíváme. Ať nastane štěstí pro všechny bytosti!

16. Jakékoliv bytosti zde přítomné, ty v zemi nebo ty ve vzduchu,
Probuzeného bozi a lidé v úctě mají. Dhammu uctíváme. Ať nastane štěstí pro všechny bytosti!

17. Jakékoliv bytosti zde přítomné, ty v zemi nebo ty ve vzduchu,
Probuzeného bozi a lidé v úctě mají. Sanghu uctíváme. Ať nastane štěstí pro všechny bytosti!

Příspěvek byl publikován v rubrice Buddhistické. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.