KÁLAMA SUTTA

Upravil, Petr Pavlík originál z lampa.cz

Tak slyšel jsem. Jednou Vznešený, když putoval zemí Kósalskou s velkým
zástupem mnichů, přišel do města Késaputta. Jeho obyvatelé, Kálamové,
o něm slyšeli velmi dobrou zvěst: „On je vskutku vznešený, čistý,
pravě a zcela probuzený, s dokonalým věděním a jednáním, takto jdoucí,
vidící svět, neporovnatelný vůdce, učitel bohů a lidí, probuzený,
vznešený. On ukazuje tento svět jaký je, s jeho bytostmi, bohy,
démony, bráhmany a askety, s bytostmi božskými i lidskými, když sám to
vše jasně pochopil pravým věděním. Vykládá svatou dhammu, dobrou na
počátku, dobrou uprostřed a dobrou na konci. Hlásá svatý život, zcela
naplněný a dokonale čistý. Takového je vskutku dobré uvidět.“
A tak přišli Kálámové k Vznešenému. Někteří mu vzdali úctu a usedli po
straně, někteří si s ním vyměnili přátelské pozdravy, jiní ho
pozdravili sepjatými dlaněmi, někteří oznámili své jméno a rod a
ostatní, aniž promluvili, pouze usedli po straně.
„Ctihodný pane, jsou někteří mniši a bráhmani, kteří přicházejí sem do
Késaputty. Vykládají a osvětlují nám jen své vlastní nauky, zatímco
nauky jiných napadají, opovrhují jimi a trhají je na kusy. Pak přijdou
druzí a ti zase dělají totéž naopak.
Ctihodný pane, v nás je teď pochybnost a nejistota – který z nich k
nám mluví pravdu a který nám lže? “
Co myslíte Kálámové? Jestliže v člověku vyvstane chtivost, , zlá vůle
a zaslepenost, je to pro jeho prospěch nebo škodu?“ – „Pro jeho škodu,
ctihodný pane.“ – „Nuže Kálámové, tento člověk posedlý chtivostí, zlou
vůlí a zaslepeností, pak zabíjí, krade, cizoloží, lže a navádí i k
tomu ostatní, aby se chovali stejně. Bude to k jeho škodě a strasti? “
„K jeho škodě a strasti, ctihodný pane,“ odpověděli Kálamové.
„Co myslíte Kálámové? Jestliže v člověku není chtivosti, zlé vůle a
zaslepenosti, je to pro jeho prospěch nebo škodu?“ – „Pro jeho
prospěch, ctihodný pane.“ – Nuže Kálámové, tento člověk, který není
posedlý chtivostí, zlou vůlí a zaslepeností, pak ani nezabíjí, ani
nekrade, ani cizoloží, ani nelže a nenabádá ostatní, aby se chovali
stejně. Bude toto k jeho prospěchu a štěstí? “
„K jeho prospěchu a štěstí, ctihodný pane,“ odpověděli Kálamové.
Pohleďte, Kálámové: Nespoléhejte na to, co jste získali opakovaným
slyšením, ani na tradici, ani na legendy, na písma, na spekulace, na
zjevené pravdy, na umělé důkazy, na to, že se nějaký názor náhodou
shoduje s vašimi představami, na něčí přesvědčovací schopnost, na to,
že někdo je váš učitel.
Tyto věci jsou hanebné, tyto věci moudří neschvalují; tyto věci vedou
ke zlu a strasti, pak Kálámové, byste měli sami opustit tyto věci.
Kálámové, jestliže vy sami víte: tyto věci nejsou hanebné, tyto věci
moudří schvalují; tyto věci, vedou k prospěchu a štěstí, pak Kálámové,
byste měli sami vzít tyto věci za své a konat je.
„Kálámové! Kdo se takto oprostil od chtivosti, zlé vůle a
zaslepenosti, bdělý a jasně chápající, ten proniká a naplňuje svou
laskavou myslí všechny světové strany, celý svět ve všech směrech,
svou širokou, všeobsahující, nezměřitelnou myslí, mírnou a prostou
nenávisti či zášti.

Příspěvek byl publikován v rubrice Texty. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.