Modlitba pro opuštění strachu při průchodu bardem

Upravil, Petr Pavlík originál z lampa.cz

Padma Sambháva, z Tibetské knihy mrtvých, z řady anglických, německých
a českých překladů složeno a upraveno PP
Ó, vy buddhové a bódhisattvové, pobývající v deseti směrech, obdařeni
milosrdenstvím, prozřetelností, božským okem a láskou, vy, kteří
poskytujete živoucím bytostem ochranu mocí svého milosrdenství, račte
přijíti a přijmouti tyto hmotné i duchovní obětní dary.
Ó, vy milosrdní, kteří máte moudrost porozumění, laskavý soucit, moc
uskutečňovat a ochraňujete nad všechno pomyšlení! Milosrdní, tento
člověk odchází z tohoto světa na druhý břeh. Opouští tento svět, koná
veliký skok. Nemá přátel, jeho utrpení je veliké. Je bez zastánce, bez
ochránce, bez útočiště. Světlo tohoto života mu již zašlo. Ubírá se do
neznáma, vstupuje do nejhustší tmy, řítí se do hluboké propasti,
bloudí v džungli samoty, je pronásledován následky svých skutků.
Vchází do nekonečného ticha, topí se v nezměrném oceánu, žene ho vichr
následků jeho vlastních činů. Ubírá se směrem, kde nic není pevné,
vydává se do strašlivé bitvy, zmocňuje se ho zlý démon. Děsí se poslů
Pána smrti a mocí své karmy je unášen k dalšímu životu. Nemá již sil.
Nadešel čas, kdy musí jít sám.
Ó, vy milosrdní, buďte útočištěm tomuto člověku, jenž nemá ochrany.
Stůjte za ním, bojujte za něho, chraňte ho před velikou temnotou
barda. Odvraťte od něho ničivou smršť jeho starých skutků, chraňte ho
před velikou hrůzou z Pána smrti, vysvoboďte ho z dlouhého a
nebezpečného přechodu přes strmý hřeben, kterým teď musí projít.
Ó, vy milosrdní, nešetřete svým slitováním, přispějte mu ku pomoci!
Nedopusťte, aby upadl do tří nižších světů. Rozvzpomeňte se na své
dávné sliby a vyšlete rychle sílu vašeho soucitu.
Ó, vy buddhové a bódhisattvové, nepolevujte na svém soucitu a jeho
projevování za tohoto člověka! Chyťte ho udicí své milosti, nedejte
této živoucí bytosti propadnout moci zlé karmy.
Nechť Tři klenoty – Buddha, Dharma a Sangha – poslouží jako útočiště
před utrpením v bardu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Texty. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.