Svatý korán – Sůra 55, Milosrdný, Ar-Rahmán

1. Milosrdný!
2. Koránu naučil,
3. člověka stvořil,
4. vysvětlení jej naučil.
5. Slunce i měsíc své počty obsahují
6. a traviny a stromy se před ním sklánějí.
7. Nebe On vyzvedl a váhy stanovil
8. na váze nepodvádějte,
9. spravedlivě ji stanovte a na váhách neubírejte!
10. A zemi, tu pro lidstvo rozprostřel,
11. na ní ovoce a palmy s obaly plodů zrají
12. i obilí na stéblech a rostliny, jež vůni libou mají.
13. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
14. A člověka z hlíny podobné hrnčířské stvořil
15. a džiny z plamene bezdýmného vytvořil.
16. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
17. On Pánem je obou východů, i Pánem obou západů.
18. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
19. A volně dal téci oběma mořím, jež se setkají,
20. však mezi nimi překážka stojí, již nezdolají.
21. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
22. A z obou moří se perly velké i malé loví.
23. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
24. Jeho jsou i lodě plující, jež na moři ční jak znamení.
25. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
26. Všichni, kdož na zemi jsou, dočkají se konce svého
27. a zůstane jen tvář Pána tvého, majestátnosti a velkomyslnosti
plného.
28. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
29. A vzývají Jej ti, kdož na nebesích jsou i na zemi, a každý den On
při díle je.
30. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
31. A záhy i pro vás se uvolníme, ó břemena vy dvě!
32. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
33. Ó shromáždění lidí a džinů! Jste-li schopni uniknout za nebes a
země končiny, pak tam pronikněte! Však podaří se vám to jen s Naší
plnou mocí.
34. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
35. Bude na vás poslán plamen ohnivý a měď roztavená, a nebude vám
pomoci!
36. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
37. A až se nebesa rozpoltí a jak čerstvě stažená kůže zrudnou,
38. – které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? –
39. v ten den lidé ani džinové na viny své tázáni nebudou.
40. Které z dobrodiní Pana svého můžete popírat?
41. Hříšníci podle známek svých budou poznáni a uchopeni za nohy a za
kštici.
42. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
43. Toto je to peklo, jež za lež prohlašovali hříšníci,
44. a budou se kroutit mezi ním a vodou vroucí a varem kypící!
45. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
46. A kdo se postavení Pána svého obával, ten dvě zahrady dostane,
47. – které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? –
48. dvě zahrady plné listnatého větvoví
49. – které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? –
50. a v obou z nich dva prameny potekou
51. – které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? –
52. a v nich od každého ovoce dva druhy budou.5207
53. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
54. Tam budou na kobercích brokátem podšitých odpočívat a plody obou
zahrad na dosah ruky mít.
55. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
56. Tam dívky sklopených zraků, jichž předtím ani muž, ani džin se
nedotkl, budou dlít
57. – které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? –
58. jež rubínům a perlám se budou podobat.
59. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
60. Což odměnou za dobré se něco jiného než dobré může stát?
61. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
62. A kromě těch dvou tam budou dvě zahrady jiné
63. – které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? –
64. dvě zahrady tmavě zelené
65. – které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? –
66. v nich obou prameny dva budou tryskat.
67. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
68. Tam ovoce, palmy a jablka granátová budou zrát.
69. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
70. Tam dívky budou rozkošné a překrásné
71. – které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? –
72. velkých černých očí, ve stanech střežené
73. – které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? –
74. jichž předtím se nedotkla ruka člověka ni džina žádného.
75. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
76. Tam blažení na poduškách zelených a kobercích překrásných budou
spočívat.
77. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
78. Požehnáno budiž jméno Pána tvého, majestátnosti a velkomyslnosti
plného!

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.