Svatý korán – Sůra 73, Zahalený, Al-Muzzamel

1. Ty zahalený!
2. Modli se v noci, kromě chvíle malé,
3. polovinu z ní, či uber z toho nemnoho,
4. či přidej k tomu něco a prozpěvuj Korán slavnostně!
5. Obtížíme tě záhy slovem nadmíru vážným:
6. na počátku noci jsou dojmy věru hlubší a přímější výrazem svým,
7. vždyť během dne starosti máš rozsáhlé.
8. Vzpomínej tedy jména Pána svého a oddej se Mu oddaně!
9. On Pánem je východu i západu a není božstva kromě Něho; učiň jej
svým ochráncem
10. a trpělivě snášej to, co oni hovoří, a vzdal se od nich vhodným
odchodem.
11. Ponech Mně na starost ty, kdož za lháře tě mají a ve slastech si
žijí, a popřej jim lhůtu krátkou!
12. My pouta máme pro ně a výheň ohnivou,
13. pokrm, jenž v hrdle dáví, a trest bolestný
14. v den, kdy země a hory se budou třást a hory jak přesypy písečné
se budou sesouvat.
15. A věru jsme k vám vyslali posla svědčícího proti vám, podobně jako
jsme vyslali posla k Faraónovi předtím,
16. však Faraón neuposlechl posla tohoto; i uchvátili jsme jej
uchvácením prudkým.
17. Jak chcete se chránit jste-li nevěřící přede dnem, jenž děti
šedovlasými učiní,
18. v němž nebe se rozpoltí a slib o něm daný se vyplní?
19. Toto je vskutku připomenutí, a kdo chce, ať k Pánu svému cestu
nastoupí.
20. Věru Pán tvůj dobře ví, že ty a skupina těch, kdož s tebou jsou,
modlitbu konáte skoro dvě třetiny, polovinu či třetinu noci. A Bůh
den i noc vyměřuje a On ví, že přesně to nepočítáte, a již vám
prominul. Přednášejte tedy z Koránu to, co je pro vás snadné! A On
ví, že mezi vámi budou nemocní a jiní, již po zemi cestovat budou
část přízně Boží hledajíce, i ti, kteří budou bojovat na Boží
stezce.Přednášejte tedy z Koránu to, co je pro vás snadné,
modlitbu dodržujte, almužnu dávejte a Bohu dobrou půjčku
poskytněte! A co jste z dobrých skutků sami pro sebe si předem
připravili, to naleznete u Boha lepší a větší v podobě odměny. A
Boha proste za odpuštění, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný!

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.