Svatý korán – Sůra 76, Člověk, Al-Insán

1. Zdaž uběhla nad člověkem chvíle času, kdy nebyl věcí pojmenovanou?
2. Věru jsme člověka stvořili z kapky semene, ze směsí, zkoušejíce
jej. A slyšícím a vidoucím jsme jej učinili
3. a na správnou cestu – ať vděčný je, či nevděčný – jsme jej uvedli.
4. Pro nevěřící jsme pak řetězy, okovy a plamen šlehající připravili,
5. zatímco zbožní popíjet z poháru budou, v němž kafr je přimíšen,
6. z pramene, z něhož služebníci Boží pijí jen, a v hojnosti
tryskajícím ven.
7. A oni důsledně své přísliby plnili a obávali se dne, jehož zlo se
rozletí široce,
8. a krmili jídlem přes lásku svou k němu chuďasa, sirotka i zajatce.
9. „My krmíme vás z lásky k Bohu a nechceme od vás ani odměny, ani
díku velkého,
10. my obáváme se od Pána svého dne mračného, pohrom plného.“
11. Avšak Bůh je ochránil přede zlem dne toho a zahrnul je jasem a
radostí
12. a odměnil je za to, co vytrpěli, zahradou rajskou a oděvy z
hedvábí;
13. tam na poduškách odpočívat budou a nespatří tam ani slunce žár,
ani mráz spalující
14. a blízko nad nimi budou stromů stíny a nízko budou se sklánět
plody visící
15. a mezi nimi kolovat budou nádoby stříbrné a poháry křišťálové
16. z křišťálu stříbrného, mírou vhodnou naplněné.
17. Napájeni budou z číší, v nichž zázvor je přimíchán,
18. z pramene rajského, jenž Salsabíl je nazýván.
19. Mezi nimi obcházet budou chlapci mládí věčného; při pohledu na ně
bys myslil, že jsou to perly rozsypané.
20. A když tam pohlédneš, uzříš slasti rozličné a panství rozlehlé.
21. Oděni budou do šatů z atlasu zeleného a z brokátu a ozdobeni budou
náramky stříbrnými a Pán jejich napájet je bude nápojem čirým.
22. „Toto vše věru je vám dáno za odměnu a z vděčnosti za vaše úsilí.“
23. Zajisté jsme ti seslali Korán sesláním;
24. vytrvej tedy do rozsudku Pána svého a neposlouchej mezi nimi toho,
kdo hříšníkem je či nevěřícím!
25. Jména Pána svého za jitra a za večera vzpomínej,
26. i v části noci! A před Ním na zem padej a za noci dlouho Jeho
slávu pěj!
27. Ti, kdož milují tento svět pomíjivý, nedbají na den obtížný, jejž
mají před sebou.
28. My jsme je stvořili a jejich údy posílili; a kdybychom chtěli,
vystřídali bychom vás vám podobnými snadnou výměnou.
29. Toto je věru připomenutí; a kdo si přeje, ať k Pánu svému cestu
nastoupí,
30. však přát si toho nebudete, pokud Bůh tak nebude chtíti. A Bůh
věru je vševědoucí, moudrý,
31. koho chce, do milosti Své uvádí, zatímco pro nespravedlivé trest
připravil bolestný!

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.