Svatý korán – Sůra 81, Svinutí, At-Takwír

1. Až slunce bude svinuto,
2. až hvězdy pohasnou,
3. až hory se z místa pohnou,
4. až březí velbloudice bude zanedbána
5. a divoká zvířata shromážděna,
6. až moře se povaří
7. a duše až se spáří,
8. až zaživa pohřbená bude tázána,
9. pro jakou vinu byla utracena,
10. až svitky budou rozvinuty
11. a nebe bude staženo
12. a peklo rozpáleno
13. a zahrada rajská přiblížena,
14. tehdy duše každá, co vykonala, pozná!
15. Hle, přísahám při planetách zpět se vracejících,
16. spěchajících a mizejících,
17. při noci, když v temno se halí,
18. při jitru, když dechu nabírá,
19. že toto věru slova jsou posla vznešeného,
20. silou vládnoucího u Pána trůnu mohutného,
21. poslušnost nalézajícího a spolehlivého!
22. Váš druh není džiny posedlý blázen
23. a vskutku jej viděl na obzoru jasném –
24. a není skoupý o nepoznatelném!
25. A nejsou to slova satana prokletého!
26. Kam tedy odcházíte?
27. Vždyť toto slouží jen lidstvu k připomenutí,
28. těm z vás, kdo přejí si po stezce přímé jíti.
29. Však přát si toho nebudete, pokud Bůh, Pán lidstva veškerého,
nebude chtíti!

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.