Svatý korán – Sůra 83, Zkracující míru, Al-Mutaffifín

1. Běda těm, kdo míru zkracují,
2. kteří když jim je měřeno plnou míru od lidí žádají,
3. však když pro druhé měří či váží, ztrátu jim působí!
4. Což si myslí, že nebudou vzkříšeni
5. pro den nesmírný,
6. pro den, kdy lidé před Pána vesmíru předstoupí?
7. Však pozor, vždyť věru kniha hříšníků je v Sidždžínu!
8. Víš ty vůbec, co je to Sidždžín?
9. Kniha označkovaná!
10. Běda v ten den těm, kdož za lež prohlašují
11. a za výmysl den soudný pokládají!
12. Nepokládá jej za výmysl nikdo kromě všech protivníků hříšných,
13. kteří – když jsou jim přednášena Naše znamení – říkají: „To jsou
povídačky starých!“
14. Však pozor! Naopak srdce jejich zrezivěla od toho, co si
vysloužila.
15. Však pozor! Věru že budou v ten den od svého Pána odděleni závěsem
16. a potom budou hořet v ohni pekelném
17. a posléze jim bude řečeno: „Hle, zde máte, co nazývali jste
výmyslem!“
18. Však pozor! Vždyť věru kniha zbožných je v ´Illijún!
19. Víš ty vůbec, co je to ´Illijún?
20. Kniha označkovaná,
21. na vlastní oči ji spatří ten, kdo k Pánu bude přiblížen.
22. A zbožní vskutku budou ve slastech,
23. na pohovkách ležíce se budou rozhlížet.
24. Na jejich tvářích uzříš svěžest slastí,
25. napájeni budou vínem silným, zapečetěným
26. z pižma pečetí – o to nechť soutěží ti, kdož soutěží –
27. s vodou Tasnímu smíseným,
28. pramene, z něhož pijí jen přiblížení.
29. Věru že se hříšníci posmívali těm, kdož uvěřili,
30. a když je míjeli; vzájemně na sebe pomrkávali,
31. a když se ke svým rodinám vrátili, smích si tropili,
32. a když je viděli, volali: „Věru jsou to zbloudilí!“,
33. A přec nebyli posláni k věřícím, aby je střežili.
34. Dnes však se nevěřícím posmívají ti, kdož věřili,
35. a na pohovkách ležíce se rozhlížejí.
36. Dostalo se nevěřícím odměny za to, co činili?

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.