Svatý korán – Sůra 84, Rozštěpení, Al-Inšiqáq

1. Až se nebe rozštěpí
2. a uposlechne Pána svého a své povinnosti zadost učiní,
3. až se země zarovná
4. a vyvrhne, co v ní je, a bude prázdná
5. a uposlechne Pána svého a své povinnosti zadost učiní
6. Člověče, věru se usilovně snažíš o Pána svého a vskutku s Ním
dojde k setkání
7. Komu bude kniha jeho dána do pravice,
8. tomu zúčtováno bude počtem snadným
9. a on radostně se navrátí k lidem svým.
10. A ten, jemuž za záda bude kniha jeho dána,
11. ten volat bude po zničení
12. a plát bude ve šlehajícím plameni.
13. Žil věru s rodinou svou v radosti na zemi,
14. a že k Bohu se nenavrátí, se domníval.
15. Ba nikoliv! Vždyť Pán jeho jej pozoroval!
16. Hle,přísahám při soumraku,
17. při noci a při tom, co zahaluje,
18. a při měsíci, když vchází do úplňku,
19. že vskutku stoupat budete stupeň po stupínku!
20. Co je jim tedy, že nevěří
21. a k zemi se nevrhají, když Korán jim přednášejí?
22. Ba co víc, ti, kdož nevěří, za lživý jej prohlašují.
23. Však Bůh nejlépe ví, co skrývají!
24. Ohlas jim zvěst radostnou o trestu bolestném, jenž stihne je –
25. kromě těch, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, a těm náleží
odměna, jež se neupomíná.

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.