Svatý korán – Sůra 85, Souhvězdí, Al-Burúdž

1. Při nebi souhvězdí plném,
2. při dni slíbeném,
3. při svědkovi a dosvědčeném!
4. Byli zabiti lidé příkopu,
5. ohně stále živeného palivem!
6. Zatímco okolo seděli,
7. jsouce svědky toho, co s věřícími dělali,
8. a pouze za to se jim mstili, že v Boha mocného, chváleného
uvěřili,
9. jenž nad nebesy a zemí kraluje – a Bůh svědkem každé věci je!
10. Věru těm, kdož věřící muže a ženy pokoušeli a potom pokání
nekonali, těm muka pekelná i trest spalující připravili,
11. však pro ty, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, pro ty jsou
zahrady,pod nimiž řeky tekou, určeny – a to věru úspěch bude
nesmírný.
12. Úder Pána tvého vskutku bude mohutný,
13. On je ten, jenž vzniknout všemu dává a návrat působí,
14. On odpouštějící je, láskyplný,
15. Pán trůnu slavený,
16. uskutečňovatel toho, co jemu se zlíbí.
17. Doneslo se ti vyprávění o vojscích,
18. o Faraónovi a Thamúdovcích?
19. Však přesto ti, kdož nevěří, za lež to prohlašují stále,
20. zatímco Bůh za jejich zády je obkličuje!
21. Vždyť toto je Korán chvályhodný,
22. na desce dobře střežené napsaný!

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.