Svatý korán – Sůra 87, Nejvyšší, Al-A`lá

1. Oslavuj jméno Pána svého nejvyššího,
2. jenž vše stvořil a vyrovnal,
3. každý osud předurčil a usměrnil,
4. jenž pastviny k životu vyvolal
5. a potom je v pěnu zčernalou přeměnil!
6. Naučíme tě přednášet a nezapomeneš nic z věci té,
7. leda co Bůh bude chtít – a On zná zjevné i skryté –
8. a ulehčíme ti přístup k věci snadné!
9. Připomínej, vždyť připomenutí je užitečné!
10. A kdo Boha se bojí, ten na ně si vzpomene,
11. však odvrátí se od něho jen bídník nejhorší,
12. jehož spalovat bude oheň největší,
13. v něm potom nezemře ani nebude žít.
14. Prospívat naopak bude ten, kdo je očištěn
15. a jméno Pána svého vzpomíná a modlitbu koná.
16. Vy však přednost životu pozemskému dáváte,
17. ač život budoucí lepší a trvalejší máte.
18. Toto vskutku je psáno ve svitcích dřívějších,
19. svitcích Abrahamových a Mojžíšových.

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.