Svatý korán – Sůra 88, Zahalující, Al-Ghášija

1. Dostalo se ti zvěsti o hodině zahalující?
2. V ten den budou tváře jedněch zahanbené,
3. ustarané a ztrhané,
4. a hořet budou v ohni planoucím
5. napájeny pramenem vroucím;
6. jen bodláčí trnité tam za stravu budou mít,
7. z něhož se netloustne a jímž hlad nelze utišit.
8. A v ten den budou tváře jiných blažené,
9. úsilím svým potěšené,
10. v zahradě vyvýšené,
11. kde neuslyší tlachání plané;
12. v ní prameny jsou proudící
13. a pohovky zvýšené
14. a poháry rozestavené
15. a podušky v řadách vyrovnané
16. a drahé koberce rozprostřené.
17. Což neuvažují o tom, jak stvořeni byli velbloudi,
18. jak nebesa byla zdvižena,
19. jak pohoří byla vztyčena,
20. jak země byla rozprostřena?
21. Připomínej, vždyť tys pouze ten, jenž připomíná,
22. a nejsi nad nimi ten, jenž zaznamenává,
23. leda toho, kdo odvrací se a nevěří,
24. a toho Bůh trestem nejtěžším udeří!
25. K Nám věru míří jejich návrat
26. a Nám pak budou účty své skládat!

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.